Stöd till barn och unga

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Flickor som kollar på mobiler

Alla kan vi må dåligt ibland. Det är inte alltid man kan vara glad och man behöver ibland tillåta sig själv att känna det man känner när inte livet fungerar som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du är orolig över något, till exempel problem i familjen, är du alltid välkommen att höra av dig till socialförvaltningen.

Följ med Alex till soc

I kortfilmen " Alex besöker socialtjänsten" kan du följa Alex när han och hans pappa går till socialtjänsten.

 • Ung i Karlsborg - Du har rätt att må bra

  Som ungdom har du har rätt att må bra och vara trygg. Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig. Du ska ha en vuxen som tar hand om dig.

 • Elever som studerar

  Barnrättsarbete

  Vi vet att de flesta beslut som fattas i kommunen påverkar barns livsvillkor på olika sätt.

 • Ungdomsmottagning

  Ungdomsmottagningen är till för dig som ännu inte fyllt 25 år. Barnmorska och kurator finns på mottagningen. Ibland kan man också få hjälp att träffa läkare, gynekolog eller psykolog.

 • Mini-Maria Skaraborg

  Mini-Maria Östra är en mottagning för ungdomar upp till 21 år där oro eller problematik finns gällande alkohol, droger eller spel om pengar.