Krisberedskap och civilt försvar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Här hittar du information om kommunens krisberedskap och hur kommunen kommunicerar vid kriser och andra allvarliga händelser. Här finns även tips om krisberedskap hemma.

 • 113 13 - Nationellt informationsnummer

  113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

 • När det blir för varmt – råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja

  Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en värmebölja och det gäller framför allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.

 • Bild på broschyren Om krisen eller kriget kommer

  Om krisen eller kriget kommer - din egen krisberedskap

  Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

 • Polis i varselväst med texten "Polis" på ryggen

  Höjt terrorhot i Sverige

  Den 17 augusti 2023 meddelade Säkerhetspolisen (SÄPO) att terrorhotnivån höjs i Sverige. Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå under en längre tid. Uppmaningen från myndigheterna är att fortsätta leva som vanligt, men var källkritisk och var vaksam.

 • Kommunens krisberedskap

  Karlsborgs kommun har det övergripande samordningsansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

 • Skylt för skyddsrum

  Skyddsrum

  Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i händelse av krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem? Det kan du läsa om här.

 • Så informerar kommunen vid kriser och allvarliga händelser

  Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar.

 • Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

  Varningssystem i Karlsborg

  I Karlsborgs kommun finns varningssystem/utomhuslarm som är till för att varna allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, en stor brand eller annan stor olycka. Vid dessa händelser kallas larmet för VMA (Viktigt meddelande till alllmänheten). Samma utomhuslarm används också vid krigsfara och är då ett så kallat beredskapslarm. I centrala Karlsborg finns också ett särskilt larm direkt kopplat till ammunitionsfabriken Nammo.