Visselblåsning

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Har du som är eller har varit anställd, sökande eller delaktig i Karlsborgs kommuns verksamheter upplevt missförhållanden? Då kan du anmäla det anonymt via vår visselblåsartjänst.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om förseelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

De företeelser som rapporteras av arbetstagaren ska vara av allmänt intresse.

Vem kan visselblåsa?

Följande kategorier av personer kan rapportera om missförhållanden:

  • Anställda (inklusive deltids- eller visstidsanställda)
  • Inhyrd personal (som konsulter eller andra självständiga uppdragstagare)
  • Personer som utför praktik eller volontärarbete i kommunen

När du rapporterar om ett missförhållande ska du ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet är sann.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för rapportering av missförhållanden som endast påverkar den som rapporterar eller dennes arbetssituation. Sådana missförhållanden hanteras internt via andra rapporteringskanaler och är inte förenligt med kravet på ett allmänintresse. Funktionen ska inte heller användas i fall som enligt lag ska anmälas till andra instanser, ex Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen eller IVO.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisar vi till vårt system för synpunkter.

När ska visselblåsartjänsten användas?

Om du misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Karlsborgs kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Karlsborgs kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Det kan till exempel handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Du som anmäler behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

Anmälan om missförhållande

Här finns vår visselblåsarfunktion

Du kan via samma sida logga in för att följa ett ärende du redan skickat in.

Det går även bra att anmäla missförhållanden muntligen via telefon på följande nummer: 0771 401 663

Möjlighet att begära ut sekretessprövad information

Alla inkomna ärenden räknas som allmän handling men med uppgifter som kan skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem en visselblåsare har alltid sekretesskydd. Om du inte själv uppger dina personuppgifter kommer ingen, varken internt eller externt, kunna se vem som har gjort anmälan.