ABC - Alla barn i centrum

Telefon
0505-172 90

E-post
familjecentralen@karlsborg.se

Besöksadress
Björkstigen 2

Öppettider
Öppen förskola Karlsborg
Tisdagar kl. 13:00-16:00
Torsdagar kl. 9:30-12:00

Babycafé Karlsborg
Onsdagar kl. 10:00-12:30

Besök gärna vår sida Familjecentralen Karlsborg på Facebook.

Postadress
546 30 Karlsborg

Välkommen till ABC - Alla barn i centrum. ABC är en kurs som vänder sig till alla vårdnadshavare och andra viktiga närstående till barn 3–12 år.

Du har världens bästa barn - ge dem världens bästa förälder! ABC:s gruppträffar handlar om att stärka bandet mellan barn och vårdnadshavare.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och vårdnadshavare/viktiga vuxna är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Mer information www.allabarnicentrum.se.

Ta tillfället i akt och delta i en aktivitet som kan förändra vardagslivet till det bättre:

  • Mindre tjat och mera lek!
  • En vardag med färre konflikter
  • Konflikter som leder till något bra
  • Förändra vardagslivet till det bättre!

 

När: Kursen är vid 4 tillfällen. 

För vem: Vårdnadshavare och och andra viktiga närstående till barn 3–12 år.

Är du intresserad? Kontakta Anna Fritzson eller Amanda Josefsson på Familjecentralen på 0505-172 90 / 0505-173 03 eller familjecentralen@karlsborg.se för information om nästa start. 
Vid anmälan ange namn, telefonnummer, e-postadress, barnets/barnens namn och ålder, ev. allergier.