Kommunernas klimatlöften

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Symbol för Klimat 2030

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Karlsborgs kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Satsningen består av totalt 30 klimatlöften som kommunerna själva har rådighet över, som är beprövade och som ska ge stora utsläppsminskningar. Varje kommun beslutar själv hur många klimatlöften man vill anta.

Karlsborgs kommun har antagit 11 klimatlöften för perioden 2024–2026:

 • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 • Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 • Vi finansierar investeringar genom grön obligation.
 • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 • Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 • Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 • Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
 • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.

Läs mer på klimat2030.se: