Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Tom plånbok

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan röra sig om tillfälliga problem med det kan också handla om mer långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta kan innebära att man behöver stöd med sin ekonomi.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd som det även kallas, ansöker du om i den kommun där du bor. I Karlsborgs kommun ansöker du om ekonomiskt bistånd hos individ- och familjeomsorgen.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Du måste ha gjort vad du kan för att klara dig själv. Om du har pengar på banken, aktier eller andra tillgångar måste du använda dessa först. 

Ekonomiskt bistånd ska vara det sista alternativet till din försörjning och ska vara ett tillfälligt stöd. Biståndet ska räcka till dina viktigaste utgifter som till exempel mat, kläder, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa, hygien och telefon. Du kan även få bistånd för till exempel hyra, el och hemförsäkring.

Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Andra inkomster

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du se över dina möjligheter till andra inkomster. Exempel på inkomster kan vara a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning och sjukpenning. 

Par ska försörja varandra

Är du gift eller sambo har ni ansvar för att försörja varandra. Om en av er saknar inkomst ska den andres inkomster användas till er båda, så långt det är möjligt. Om era gemensamma inkomster inte räcker till er försörjning kan ni tillsammans ansöka om ekonomiskt bistånd.

Par som har ansökt eller ska ansöka om skilsmässa är försörjningsskyldiga för varandra under hela betänketiden.

Arbete eller kontakt med vården?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd ställs vissa krav som du behöver uppfylla för att ha rätt till att få bistånd.

Du som kan arbeta men inte har arbete ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du vara sjukskriven av läkare och ha kontakt med vården.  Om ni är ett par som ansöker om ekonomiskt bistånd måste ni båda uppfylla villkoren för att ha rätt till bistånd. 

Du har alltid ansvar för din situation och vi kan finnas med för att stötta dig. Målet är att du så snabbt som möjligt ska få en egen försörjning.

Hur går ansökan till?

Förstagångsansökan

Om det är din första kontakt gällande ekonomiskt bistånd ber vi dig att kontakta oss för att boka en telefon- eller besökstid.

Då görs en första utredning av din ekonomiska situation tillsammans med dig. Handläggaren ställer frågor för att ta reda på varför pengarna inte räcker, en anledning kan till exempel vara att du har för liten inkomst eller för stora utgifter. Efter samtalet ger handläggaren dig information om vilka handlingar du behöver inkomma med.

Om du har rätt till ekonomiskt bistånd får du en utbetalning till det konto du har uppgett. Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd får du ett beslut om avslag tillsammans med information om hur du kan överklaga beslutet.

Redan pågående kontakt

Du som redan har en pågående kontakt gällande ekonomiskt bistånd med individ- och familjeomsorgen i Karlsborgs kommun kan få tillgång e-tjänsten Mina sidor. Tillgång till e-tjänsten ges av din handläggare.

Mina sidor kräver att du har ett BankID. Om du inte har ett BankID kan du lämna in din ansökan manuellt.