Om Strandskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

En skola med vind i seglen!

Strandskolan är en skola för årskurs F – 6 som är naturskönt belägen utmed Bottensjöns strand. Skolan består av elva olika byggnader på en långsträckt skolgård. Det finns gott om ytor för lek och spel inklusive en nyanlagd multisportarena. Eleverna får mycket rörelse och frisk luft. Skolan är tvåparallellig och har för närvarande 250 elever. På skolan finns tre fritidshemsavdelningar: Fyren, Stranden och Bryggan.

  • Fyren

    På Fyren går barn från förskoleklass till och med årskurs 1. Fyren ligger på Strandskolans skolgård.

  • Stranden

    På Stranden går barn från förskoleklass till och med årskurs 1. Fyren ligger på Strandskolans skolgård.

  • Bryggan

    På Bryggan går elever från årskurs 2 till årskurs 5. Bryggan ligger i en byggnad på Strandskolans skolgård.

Frånvaro och ledighet ska alltid anmälas till skolan.