Förskolan Vätterskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Förskolan Vätterskolan

Förskolan Vätterskolan är fantastiskt belägen med närhet till Vätterns strand och Vanäs udde dit vi gör många utflykter och lär oss om vår närmiljö.

På förskolan Vätterskolan finns två avdelningar: Flotten och Vågen. Förskolan ligger i en vacker skola från sekelskiftet vid Vätterns strand. Runt knuten har vi Karlsborgs fästning, grönområden och Vanäs udde, vilka blir naturliga utflyktsmål.

Vi vill skapa en positiv och stimulerande miljö där barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska, leka och lära. Här vill vi att barnen ska känna sig trygga, trivas och ha roligt. Vi arbetar mycket med sång, dans och skapande i olika former.

Vi vill att alla barn ska känna trygghet och glädje. Viktigt är också en stimulerande miljö som väcker lust till fantasi och att upptäcka och experimentera. Vi lägger stort fokus vid barnens intresse och spontana lust att lära.

Mål, vision och värdegrund

Prioriterat mål under läsåret 2023 - 2024:
"Utveckla barnens nyfikenhet för språkutveckling och viljan att bidra till en hållbar utveckling"

Vår vision:
”På förskolan möter vi varandra med nyfikenhet i närvarande möten”

Vår värdegrund:
”Vår förskola ska vara välkomnande och accepterande. Barnen ska möta vuxna och miljöer som väcker lust och förundran, skapar glädje samt ger barnen trygghet och självkänsla. Förskolan ska arbeta för alla människors lika värde och rusta barnen för framtiden.”