Bostadsanpassning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Rullstolsramp vid hus

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda bostaden på ett ändamålsenligt sätt.

Syftet med bostadsanpassning är att ge människor med bestående funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bostadsanpassningsbidrag lämnas till rimlig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrätt. Hyresgäster och bostadsrättshavare som söker bostadsanpassningsbidrag ska kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få till stånd ett medgivande. Om sökanden inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så krävs att ägaren och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs. Detta ska vara skriftligt och till exempel omfatta att sökta åtgärder får utföras och vad som gäller när hyresgästen eller bostadsrättshavaren flyttar.

Till vad beviljas bidrag?

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner innebär sådant som man normalt inte tar med sig vid eventuell flyttning. I vissa särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionsnedsattes behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.
Bidraget ges efter att andra möjligheter har provats. I första hand bör träning ske och hjälpmedel användas för att försöka lösa svårigheten.

Bidrag kan även lämnas för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll, handhavandefel eller åverkan.

Exempel på anpassningsåtgärder:

  • Anpassa trösklar
  • Spisvakt
  • Iordningställa duschplats
  • Ramp till entrén
  • Installera automatiska dörröppnare och specialhissar
  • Förstärka fast belysning i kök och badrum

Detta får du inte bidrag för

Om man flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bidrag till anpassningsåtgärder begränsade. Man förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionshindren.

Bidrag lämnas inte till sådant som kan anses vara normalt underhåll eller reparationer. Bidrag lämnas inte heller till så kallade tekniska brister i huset (till exempel fukt- eller mögelskador). Anpassningen får heller inte vara en del i en större upprustning av bostaden. Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast till bostadens fasta funktioner alltså inte till lösa inventarier och inte heller till hjälpmedel.

Hur söker jag bidrag?

Ansökningsblankett, tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller läkare, samt ev fullmakt lämnas till handläggare, gemensam för Hjo-Tibro-Karlsborg med placering i Hjo, som sedan fattar beslut om bostadsanpassning.

Adressuppgift till handläggare finns på blanketter på vår hemsida.

Handläggaren gör ofta ett hembesök tillsammans med arbetsterapeut för att gå igenom olika anpassningsalternativ tillsammans med dig som söker. Har du frågor om bostadsanpassning, kontakta kommunens bostadsanpassare.