Korttidstillsyn

Telefon
0505-172 86

E-post
vard.och.omsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Haganäset
Parkvägen 33
546 33 Karlsborg

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
546 82 Karlsborg

Kontakter

Skolungdom över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen när vårdnadshavare arbetar.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under loven, när vårdnadshavare arbetar. Korttidstillsyn kan ses som en förlängning av kommunens fritidsverksamhet som vanligtvis upphör vid 12 års ålder.

Vad kostar det att få korttidstillsyn?

Insatsen korttidstillsyn är kostnadsfri men den enskilde står för mat- och resekostnaderna till och från korttidstillsyn.

Var ansöker jag om korttidstillsyn?

Ansökan om korttidstillsyn görs hos biståndshandläggare.