Om oss

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Unga människor siluett i olika färger

Arbetsmarknadsenheten stöttar dig som arbetssökande i Karlsborg till eller närmare ett arbete genom samarbeta och samverkan med andra aktörer. Genom praktik eller deltagande i våra praktiska verksamheter och mötesplatser vill vi erbjuda och nyckelinsatser och ett stödjande sammanhang som bidrar till din förflyttning.

Arbetslöshet innebär för många människor ett utanförskap. Det påverkar inte bara ekonomi utan även sociala relationer och delaktighet i samhället, självbild, självkänsla, självförtroende, framtidstro och känsla av sammanhang. Många klarar sig bra och hittar snart ett arbete medans andra har det tuffare och behöver lite mer tid och ibland lite mer stöd.

Förflyttningen till eller närmare ett arbete gör sig inte av sig själv utan kräver anstränging - framför allt av dig. Ibland kan det även krävas att man tålmodigt navigerar i byråkratiskt komplexa strukturer med omfattande regelverk som måste följas av av både handläggare och den enskilde. Här kan vi hjälpa dig att göra rätt och få rätt hjälp.

Vi vill bidra till att en stegförflyttning oavsett var du startar. Vi vill hjälpa dig få chansen att få komma in i ett socialt sammanhang. Vi vill hjälpa dig ta möjligheter till att öka din kompetens, skapa dig kontakter, öka din kommunikationsförmåga, förbättra din hälsa, öka din mobilitet och din motivation.

Alla har olika förutsättningar, olika drivkrafter och olika möjligheter men alla kan utvecklas, alla kan ta ansvar och genom det få möjligheten att uppnå sin potential.

Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med dig. Vi använder oss av olika former av verktyg och insatser.  

 • Kartläggning och resursinventering med hjälp av jobbnycklar
 • Utformning av genomförandeplaner och återkommande uppföljningar
 • Arbetsträning & förstärkt arbetsträning
 • Praktik (intern eller extern)
 • Handledning
 • Arbets- och eller studievägledning
 • Matchning gentemot praktikplats och anställning
 • Hjälp med jobbsöknin och utformning av CV och personligt brev
 • Hälsa & friskvård

Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns att tillgå för just dig varierar för det första över tid men givetvis beronde på vem du är och vilka förutsättningar du har och hur länge du varit arbetslös. Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för de flesa av de insatser och åtgärder som kan komma i fråga. Vissa insatser sker i samverkan med andra myndigheter såsom tex primärvård, försäkringskassa eller den kommunala individ & familjeomsorgen.

I de fall då du hamnar i en situation där du tvingas ansöka om ekonomiskt bistånd ingår det som en del i ansökan att arbetsmarknadsenheten gör en kartläggning. Utifrån vad utredningen kommer fram till fattar handläggaren sedan beslut om rätten till bistånd och kan i samband med det kan de ta beslut om att du bli anvisad till oss på "praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet" enligt SOL 4:4.

Arbetsmarknadens grundläggande krav: 

 • Kunna utföra arbetsuppgifter i arbetslivet 
 • Kunna närvara 
 • Vilja att arbeta 
 • Kunna ta sig till och från arbetet 
 • Fungera på arbetsplatsen/i arbetslaget: 
  • Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra
  • Hålla tillbaka personliga behov och se till verksamheten
  • Ha arbetsuppgifter som man själv inte väljer

 

Vi använder oss av jobbnycklar som ett verktyg. Det hjälper oss att på ett strukturerat sätt samtala och få en bild av vem du är, kan och vill. Det hjälper till att lyfta fram resurser, kartlägga, planera och prioritera utifrån individuella förutsättningar och viss mån också mäta förflyttning närmare ett arbete.