Rehabilitering

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Person med rullator

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter hjälper dig att ta tillvara, bibehålla eller förbättra dina förmågor. Syftet är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt för dig.

Detta kan vi göra för dig:

  • Bedöma din aktivitets- och funktionsförmåga såväl fysiskt som kognitivt. Utifrån bedömningen genomförs lämpliga insatser, exempelvis träning, behandling, utprovning av hjälpmedel och bostadsanpassning.

Vem kan få insatser via kommunen?

Den som har behov av rehabilitering och på grund av funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen samt de som bor på kommunalt boende. Kommunen har även rehabiliteringsansvaret under vistelsetiden på dagverksamhet beviljad enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Regionen ansvarar för rehabilitering hos personer som bor i ordinärt boende och som inte är inskrivna i hemsjukvården.

Hur får du hjälp?

Om du har hemsjukvård, bor på kommunalt boende eller vistas på dagverksamhet har du fått kontaktuppgifter till ansvarig arbetsterapeut och fysioterapeut, eller kan de nås via kommunens växel.

I annat fall kontaktar du din vårdcentral. Om personalen där anser att du behöver skrivas in i hemsjukvården kallar de kommunen till vårdplanering där ansvaret lämnas över.

Vad kostar det?

Arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi är en del av hemsjukvården och du betalar en avgift per månad enligt fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Bor du på ett av kommunens boenden alternativt vistas på biståndsbeslutad dagverksamhet så ingår arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi i den avgift du betalar för de tjänsterna.

Hjälpmedel

Vid behov av hjälpmedel kan du kontakta din vårdcentral, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, läkare eller annan yrkeskategori som kan göra en bedömning av dina behov samt har rätt att förskriva hjälpmedel.

Om du har hemsjukvård eller bor på något av kommunens boenden kan du vända dig till kommunens arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller någon av kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor.

För personer i ordinärt boende ansvarar Regionen (se länk).