Nämnder

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Vilka nämnder som finns varierar från kommun till kommun.

I Karlsborg finns utöver kommunstyrelsen, följande nämnder:

 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Socialnämnden
 • Byggnadsnämnden
 • Valnämnden

Karlsborgs kommun ingår dessutom i olika samverkansformer med andra kommuner och har kommungemensam nämnd:

 • Kollektivtrafiknämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden

  Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för ledning och utveckling av barn- och utbildningsverksamhet i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och riktlinjer som fastlagts av kommunfullmäktige.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten samt stöder och samordnar övrig kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

 • Byggnadsnämnden

  Nämnden ansvarar för de frågor som hör samman med rollen som trafiknämnd och byggnadsnämnd inkluderande fysisk planering och mätning och kartering.

 • Valnämnden

  Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till europaparlament, riksdag, kommun och landsting samt eventuella extra val och folkomröstningar.

 • Kollektivtrafiknämnden

  Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik.