Karlsborgs historia

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Varför heter kommunen Karlsborg? När bildades den och varför? Och vad har egentligen Karl XIV Johan med Karlsborg att göra?

Kung Carls Borg

Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet till att regeringen så småningom antog den centralförsvarsplan som ivrigt förespråkades av bl a statsrådet Baltzar von Platen. Den 11 augusti 1819 fattade kung Karl XIV Johan det avgörande beslutet:

” ... en fästning skall i Västergötland anläggas vid Vanäs å Vätterns strand.”

Fästningen fick till en början namnet Vanäs, som 1832 byttes till Carlsborg, Kung Carls egen borg. I fredstid skulle krigsmateriel förvaras i fästningen. I krigstid skulle man sätta kungafamiljen, regeringen, Riksbankens guldförråd och kronjuvelerna i säkerhet i Karlsborg, Sveriges reservhuvudstad. 

Karlsborg idag

Nuvarande Karlsborgs kommun bildades 1971 genom en samman­slagning av dåvarande Karlsborg och delar av Undenäs och Mölltorps kommuner. I kommunen finns rikligt med sjöar och stora orörda naturområden för rekreation.

Kommunen erbjuder det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. Ett gott urval av bostäder och en aktiv näringslivsbefrämjande verksamhet gör kommunen intressant för både inflyttare och näringsliv. Dessutom finns goda kommunikationer via Skövde till både Göteborg och Stockholm.

Samhälle, arbete och näringsliv

Ungefär 50 % av arbetstillfällena finns inom offentlig verksamhet och de största arbetsgivarna är Karlsborgs kommun och Försvarsmakten med Livregementets husarer (K3). K 3 utbildar en luftburen bataljon och en underrättelsebataljon och ansvarar för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster. Vid K 3 finns också Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola, därutöver Örebro/Värmlandsgruppen som utbildar en del av Hemvärnet.

I övrigt finns flertalet arbetstillfällen inom handel och tillverkning. Bortsett från den offentliga sektorns framträdande roll är Karlsborg en småföretagarkommun. Flertalet företag har under 10 anställda och bedriver verksamhet inom tillverknings- och tjänstesektorn.

Karlsborg har ett mycket vackert läge invid Göta Kanal och Vätterns strand i den nordöstra delen av Västra Götalands län. En stor del av kommunens landyta är riksintressant för sin natur och kulturbygd.