Kommunstyrelsen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Ledamöter och mandatfördelning

Kommunstyrelsen har 11 ordinarie ledamöter.

Mandatfördelning 2019-2022:
  • Centerpartiet: 2
  • Moderaterna: 2
  • Liberalerna: 1
  • Kristdemokraterna: 1
  • Socialdemokraterna: 4
  • Sverigedemokraterna: 1

Ledamöter i kommunstyrelsen och andra politiska organ.

Vad ansvarar kommunstyrelsen för?

Kommunstyrelsen fattar egna beslut inom sitt ansvarsområde. I andra frågor bereder och lämnar kommunstyrelsen förslag som kommunfullmäktige sedan ska fatta beslut om. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets uppgift är att bereda kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt att i vissa ärenden fatta egna beslut. Arbetsutskottet har 5 ledamöter som utses av kommunstyrelsen.