Om Hållbart Karlsborg

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Logotyp Hållbart Karlsborg

För att nå klimatmålen och på riktigt arbeta för en omställning mot ett hållbart samhälle krävs engagemang och drivkraft på lokal nivå. Med Hållbart Karlsborg som en gemensam arena är tanken att kommunens invånare, föreningar, företagare, kommunala bolag och kommunens organisation ska kunna delta i klimatarbetet.

Lokalt ansvar för en global omställning

År 2015 ingick Sverige i Parisavtalet om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader till år 2050. År 2017 beslutade riksdagen om klimatmålet att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utifrån dessa globala och nationella mål tillsammans med regionala mål och strategier får klimatarbetet en tydlig lokal förankring genom Hållbart Karlsborg.

Brett lokalt engagemang

För att åstadkomma förändringar som krävs för omställningen till ett hållbart samhälle är det viktigt att fler aktörer engagerar sig på det lokala planet. Med Hållbart Karlsborg som en gemensam arena är tanken att kommunens invånare, föreningar, företagare, kommunala bolag och kommunens organisation ska kunna delta i klimatarbetet. 

Fokusgrupper för delaktighet

Som en del i att skapa drivkraft tänker sig kommunen att arbeta med fokusgrupper och den lösningen kommer att ha stor betydelse för att nå framgång i det lokala omställningsarbetet. Planering pågår och hur arbetet ska utformas är inte klart ännu, men förhoppningen är att det blir ett stort intresse från samhället.