Angående lönnarna längs med Prästgatan i Mölltorp

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

3 april 2024

Med anledning av de diskussioner som pågår kring lönnarna längs med Prästgatan i Mölltorp vill Karlsborgs kommun här förtydliga och informera om det aktuella läget.

Karlsborgs kommun arbetar långsiktigt och förebyggande med trädvård på den mark som kommunen ansvarar för. I planeringen av åtgärder tar vi hänsyn till en mängd olika faktorer - bland annat säkerheten, trädens status, annan växtlighet och andra planerade arbeten. 

När det gäller lönnarna på Prästgatan i Mölltorp har det sedan länge funnits anledning att undersöka om de är friska och inte riskerar att utgöra en säkerhetsrisk för boende och förbipasserande. Även en planerad beläggningsåtgärd på Prästgatan har aktualiserat den här frågan.

I samband med det arbetet har kommunen tagit emot reaktioner från boende i området där det har uttryckts oro kring att träden ska fällas. Ett sådant beslut har inte fattats. Utredning pågår och det handlar nu om att göra en djupare analys och samla in mer uppgifter för att kunna ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. När i tiden detta kommer att ske är i dagsläget oklart. Tidigare information om att beslut skulle fattas under vecka 14 är alltså inte längre aktuellt.