Gator, vägar och torg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser.

 • Bidrag för enskild väg

  En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvaret för vägen kallas för väghållare. Om det finns flera fastigheter längs vägen brukar det vara en vägsamfällighet som ansvarar. Du kan få kommunalt underhållsbidrag, även kallat vägbidrag, för enskilda vägar.

 • Torghandel

  Torgförsäljning vid Rödesund sker på Torggatan varje fredag.

 • Snöröjning, sandning och gatsopning

  Det ska vara säkert och tryggt att ta sig fram på våra gator, vägar, gång- och cykelbanor. Vid halka och snö ansvarar vi för röjning och halkbekämpning. När det våras sätter vi igång med gatsopning för att få rent från vinterns sandning.

 • Skyltar för vägarbete

  Pågående och planerade gatuarbeten

  Här kan du ta del av de gatuarbeten som pågår och är planerade framöver.

 • Vägskylt vägarbete

  Grävningstillstånd

  Vid grävning i kommunala gator, gång- och cykelbanor samt grönytor behövs grävningstillstånd.

 • Tangentbord med telefonikon

  Felanmälan gator och vägar

  Här hittar du kontaktuppgifter för att felanmäla hål i gata, halt väglag eller snöröjning för de gator och vägar som kommunen ansvarar för.