Avlösarservice i hemmet

Telefon
0505-172 86

E-post
vard.och.omsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Haganäset
Parkvägen 33
546 33 Karlsborg

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
546 82 Karlsborg

Kontakter

Kvinna som läser

Den som har en funktionsnedsättning och som vårdas av en anhörig kan få avlösarservice. Avlösarservice innebär att en person kommer hem till någon som har en funktionsnedsättning för att avlasta de anhöriga.

Avlösarservice finns både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Avlösarservice innebär att någon kommer hem till dig när dina anhöriga inte kan hjälpa dig som de brukar göra. De kan vara om föräldrar vill koppla av eller genomföra aktiviteter som barnet inte kan delta i som exempelvis bio- och teaterbesök.

Vad kostar det att få avlösarservice i hemmet?

Det är kostnadsfritt för den som har behov av avlösarservice i hemmet.

Var ansöker jag?

Ansökan om avlösarservice i hemmet görs hos biståndshandläggare.