Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Binär kod med EU-flaggan i förgrundenMi

Det är EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och kompletterande svensk lagstiftning om dataskydd och personuppgiftsbehandling som reglerar hur Karlsborgs kommun får hantera personuppgifter. Lagstiftningen talar också om vad du som registrerad har för rättigheter.

Dessa rättigheter innebär i korthet att du som registrerad har rätt att veta vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig och varför. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade och i enstaka fall raderade. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera.

Vad menas med behandling av personuppgifter?

Med behandling avses varje åtgärd som görs med en personuppgift. Det kan vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, publicering eller annan spridning.

Personuppgiftsansvarig

I Karlsborgs kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, säkert och i övrigt korrekt sätt inom de verksamheter som de ansvarar för.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

När du exempelvis ansöker om bygglov, barnomsorgsplats, föreningsbidrag, lämnar synpunkter eller har en fråga är det viktigt att rätt uppgifter registreras så att de behandlas på ett korrekt sätt. 

Det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis skola och socialtjänst. I dessa fall har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag (rättslig förpliktelse).

Vissa personuppgifter kan också behöva användas för annan administration, uppföljning, statistik och kontroll. 

De personuppgifter du lämnar till oss i exempelvis en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i kommunen som behöver uppgifterna för att kunna hantera ditt ärende. Det kan vara handläggare, administrativ personal, rektorer eller bibliotekarier. Det beror på vilken typ av ärende det gäller. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel Skatteverket. 

Hur behandlas och sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt lagar och regler såsom arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Karlsborgs kommun, överförs information och därmed dina personuppgifter till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Vilka uppgifter hanterar vi och vad gäller om något är felaktigt?

Personuppgifter som du lämnar kommer aldrig att användas av oss i annat syfte än för att hantera den fråga du vänt dig till oss med. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till oss blir allmänna handlingar och kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan.

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som Karlsborgs kommun behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till oss med en skriftlig begäran. Du gör enklast en begäran via vår e-tjänst Registerutdrag enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsombud

Karlsborgs kommun har ett dataskyddsombud som du som registrerad är välkommen att kontakta om du har frågor om personuppgiftsbehandling. Du når kommunens dataskyddsombud via Skövde kommuns kontaktcenter, telefon 0500-49 80 00 eller via e-postadressen dataskyddsombud@skovde.se.

Läs mer om dataskyddsombudets uppgifter här.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. 

Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats.