"" Kommun & politik

Om Karlsborg

Karlsborg, med sina knappt 7 000 invånare, ligger vackert längs med Göta kanal och Vätterns strand i den nordöstra delen av Västra Götalands län.

Så styrs Karlsborgs kommun

Kommunen har ansvar för flera samhällsfunktioner. På de här sidorna får du information om hur Karlsborg styrs och hur du själv kan vara med och påverka. Här hittar du också kallelser, handlingar och protokoll.

Ekonomi

Kommunens verksamheter finansieras på flera olika sätt, men den största finansieringen sker genom att invånarna i kommunen betalar en del av sin inkomst i kommunalskatt.

Vision, kvalitet och utveckling

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra verksamheter för alla som bor i och besöker Karlsborg. Här kan du ta del av vår vision för Karlsborg, vår översiktsplan samt rapporter och redovisningar från olika undersökningar och kvalitetsarbete som vi genomför.

Trygghet och säkerhet

Karlsborgs kommun arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor och krishantering på flera olika sätt. Syftet med det arbetet är att på bästa möjliga sätt skapa en trygg och säker tillvaro för alla som vistas i kommunen.

Folkhälsa

Ett av de viktigaste värdena i livet är upplevelsen av att må bra. Att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation stimulerar och ger förutsättningar för en god hälsa.

Påverkan, insyn och delaktighet

Att själv engagera sig politiskt och att rösta i samband med allmänna val är kanske det första man tänker på, men det finns andra sätt att påverka. Genom att lämna synpunkter på kommunens verksamhet i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag kan du vara med och påverka. I vissa processer erbjuds medborgardialoger, exempelvis i olika planarbeten (översiktsplan med flera) i kommunen. Medborgarförslag erbjuds inte i kommunen.

Avgifter och taxor

Här hittar du en lista över alla taxor, avgifter och vilka regler som gäller för de olika kommunala verksamheterna.

Styrdokument

Kommunen har många olika typer av styrdokument. Här tar du del av Karlsborgs kommuns politiskt beslutade styrdokument exempelvis planer, riktlinjer och regler som reglerar vårt arbete.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies