Så styrs Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunen har ansvar för flera samhällsfunktioner. En del måste kommunen göra medan andra funktioner är frivilliga. På de här sidorna får du information om hur Karlsborg styrs och hur du själv kan vara med och påverka. Här hittar du också kallelser, handlingar och protokoll.

Karlsborgs kommun är indelad i fem nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Byggnadsnämnden

Kommunen är uppdelad i en politisk organisation och i en förvaltningsorganisation med tjänstepersoner. Politikerna bestämmer vad som ska göras. Tjänstepersonerna bereder ärenden till politiken och avgör hur besluten ska genomföras.

 • Politik

  Karlsborgs kommun är en demokratiskt styrd organisation. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället.

 • Förvaltning

  Karlsborgs kommun består av fem förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

 • Kommunala bolag

  Karlsborgs kommunkoncern omfattar, förutom kommunen, även ett antal kommunala bolag. Dessa bolag äger kommunen till 100%.

 • Kommunalförbund

  Karlsborgs kommun är med i 6 kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar som en liten kommun med ett begränsat ansvarsområde. Det övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna.

Kommande sammanträden

Fler händelser