Stöd till föräldrar

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Pappa med två barn

Att vara förälder är oftast en källa till värme och kärlek. Det kan vara fantastiskt, utmanande och lärorikt. Men det kan också vara svårt, krävande och jättejobbigt. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter, men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa upp till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna. På den här sidan hittar du information om föräldrastöd i Karlsborg.

Välkommen till ABC - Alla barn i centrum. ABC är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla vårdnadshavare och andra viktiga närstående till barn 3–12 år.

Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn.

  • Råd och stödsamtal

    Ibland kan man behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda och ge råd och stöd. Det kan handla om exempelvis vägledning i föräldrarollen, att man mår dåligt eller på annat sätt känner att man har kört fast.

Tankar om föräldraskap

Att vara förälder är oftast en källa till värme och kärlek. Det kan vara fantastiskt, utmanande och lärorikt. Men det kan också vara svårt, krävande och jättejobbigt.

Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter, men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa upp till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna. Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner. Barns relationer till dessa har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. 

Ibland kan man som förälder behöva råd, stöd och inspiration från andra håll och träffa andra föräldrar att diskutera med.