Pågående och planerade gatuarbeten

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Skyltar för vägarbete

Här kan du ta del av de gatuarbeten som pågår och är planerade framöver.

Bastustigen i Norra skogen pågår, fram tills hösten/ vintern 2024, ett större arbete. Projektet är ett samarbete mellan gata- och parkenheten, VA-enheten och Karlsborgs energi (KEAB).

  • Gata- och parkenheten jämnar till gatan och lägger på ny beläggning
  • VA-enheten byter ut gamla servisledningar.
  • Karlsborgs energi förstärker och säkrar upp för utbyggnad av elnätet med passager under gatan.

Parkvägen ska få ett nytt slitlager under försommaren.

Mellan Solviken och Bottensjön har en ny lekställning och ett nytt utegym satts upp. Det ska även anläggas några stigar för promenad och även ytterligare några bänkar i området innan det är färdigt.

Under hösten 2024 ska Korset vid Västra vägen/ Såggatan göras om, som en förberedelse inför nya Strandskolan. Det ska höjas upp och göras till gångfartsområde.