Pågående och planerade gatuarbeten

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Skyltar för vägarbete

Här kan du ta del av de gatuarbeten som pågår och är planerade framöver.

Markarbeten under våren 2018

  • Färdigställande av Öltappenområdet, bland annat busshållplats Göta kanal.
  • Södra delen av Grindstugevägen, Svartfjällsområdet.
  • Gång- och cykelväg längs Smedjegatan, Södra skogen.