Pågående och planerade gatuarbeten

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Skyltar för vägarbete

Här kan du ta del av de gatuarbeten som pågår och är planerade framöver.

Parkvägen i Norra skogen

Under sensommaren och hösten 2022 pågår ett större arbete på Parkvägen i Norra skogen. Projektet är ett samarbete mellan gata- och parkenheten, VA-enheten och Karlsborgs energi (KEAB). 

Det här ska genomföras:

  • Gata- och parkenheten jämnar till gatan och lägger på ny beläggning på gatan mellan fartbulan vid Rönnstigen och fartbulan på Duvstigen. Beläggningsarbetet kommer att genomföras vecka 39.
  • VA-enheten byter ut gamla servisledningar.
  • Karlsborgs energi förstärker och säkrar upp för utbyggnad av elnätet med passager under gatan.
  • Under våren 2023 ska gatugatubelysningen flyttas över till gång- och cykelsidan som då kommer att göras om.