Lotterier

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Lotteri

När är det lotteri i lagens mening?

I lotterilagen står det vad som menas med lotteri och då den som ordnar lotteri behöver registrera eller ansöka om tillstånd för lotteriet. De här olika sakerna kallas i lagen för lotteri:

  • lottning
  • gissning
  • vadhållning och liknande, med undantag för vadhållning på hästar och vadhållning på idrottstävling som bedrivs i en kommun
  • marknads- och tivolinöjen    

Tillstånd

Kommuns fritidsförvaltning ansvarar för att lämna tillstånd att spela lotteri. Ett tillstånd till att arrangera lotterispel gäller endast för ett tillfälle. Allmännyttiga ideella föreningar får enligt förutsättningarna i 19 § lotterilagen anordna egentligt lotteri utan tillstånd. Vem som helst får enligt förutsättningarna i 20 § lotterilagen anordna egentligt lotteri utan tillstånd.

Avgift för tillstånd

Avgiften för ett tillstånd är 300 kronor. Dessutom tillkommer en kontrollavgift om 3 % av omslutningen eller max 3 % av ett prisbasbelopp.

Registrering

En registrering enligt 17 § gäller under tre år och för ett obegränsat antal lotterispel upp till 20 prisbasbelopp. Registreringen kostar 300 kronor. Dessutom tillkommer en kontrollavgift om 3 % av omslutningen för varje lotterispel.

Ansökan och redovisning 

Kommunen erbjuder e-tjänster för lotteriverksamhet:
Lotteri - anmälan och ansökan
Lotteri - redovisning (blankett)