Budget- och skuldrådgivning

Telefon
0505-170 27

E-post
budgetochskuldradgivning@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Miniräknare och pengar

Hos kommunens budget- och skuldrådgivare går ni tillsammans igenom dina inkomster, utgifter och skulder för att diskutera tänkbara åtgärder för att förbättra ekonomin.

Du får råd och hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare om du har problem med stora skulder, exempelvis hjälp i kontakten med fordringsägare. Budget- och skuldrådgivaren kan även ge information om vilka regler som gäller för skuldsanering samt ge råd och stöd i hur du ansöker om skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivaren kan exempelvis hjälpa till med:
 • skaffa överblick över privatekonomin, skulder och hushållsbudgeten
 • ge kunskap om vilka räkningar som bör prioriteras när pengarna inte räcker till. 

och svara på frågorna:

 • Vad händer om jag slutar betala mina räkningar och skulder?
 • Hur skapar jag överenskommelser med banker och kreditgivare?

Några råd i väntan på en besökstid hos budgetrådgivaren

 • Betala alltid dina löpande räkningar, hyran först.
 • Kontakta skuldernas fordringsägare om du inte kan betala.
 • Informera fordringsägarna om att du har tagit kontakt med en budgetrådgivare. Det visar att du försöker göra något åt din situation.
 • Spara de senaste uppgifterna om dina skulder.
 • Skaffa inga nya skulder.

Skuldsanering

Om du inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid, gäller det att hitta lösningar som är bra både för dig själv och för dina fordringsägare. Exempelvis kan du med hjälp av budgetrådgivaren göra upp förslag till frivilliga överenskommelser.

Skuldsanering kan vara en annan lösning. Syftet med en skuldsanering är att du ska bli skuldfri inom rimlig tid och att fordringsägarna ska få tillbaka så mycket som det är möjligt. Skuldsaneringslagen reglerar hur detta går till.

Skuldsaneringslagen ställer särskilda krav på den som ansöker om skuldsanering:

 • Skulden/skulderna ska inte kunna betalas tillbaka inom rimlig tid.
 • Skulderna får inte vara nya.
 • Skulderna ska ha uppkommit på ett sätt som gör det skäligt att du ska få skuldsanering.
 • Du ska på ett aktivt sätt medverka under utredning och handläggning av din skuldsaneringsansökan.