Kopiering och utskrift

Telefon
0505-17030

E-post
biblioteket@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 36

Öppettider
Mån-fre kl. 12.00-18.00, Lör kl. 10.00-13.00

Postadress
546 32 Karlsborg

På kommunens bibliotek kan du kopiera, skriva ut från dator, faxa och scanna. För detta tas en avgift som är beslutad i fullmäktige

Kopior, datautskrift och fax av ej allmänna handlingar
Svartvit kopiering A4: 3 kr/sida, A3: 6 kr/sida, overheadblad A4: 8 kr/blad. Färgkopiering: A4: 6 kr/sida, A3: 12 kr/sida; Overhead: 15 kr/blad. Kopiering ur referensverk: enligt grundavgift för kopiering.

Kopiering för föreningar
Enligt grundavgift för kopiering med 50% rabatt.

Fax
Avgående inom Sverige: första sidan 10 kr, därefter 5 kr per sida. Avgående utomlands: första sidan 20 kr, därefter 5 kr per sida. Inkommande: 5 kr per sida.

Scanning
Att scanna och skicka med E-post är gratis . Om du scannar och skriver ut gäller samma avgift som vid kopiering.