Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för teknisk verksamhet såsom vatten och avlopp, fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, gator, vägar, parker, lokalvård och kost.

Enheter på samhällsbyggnadsförvaltningen:

Fastighetsenheten

Vatten- och avloppsenheten

Gata- och parkenheten

Kostenheten

Plan- och byggenheten

Lokalvårdsenheten