För dig som förtroendevald

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Här finner du information som i första hand riktas till dig som förtroendevald i Karlsborgs kommun.

Vare sig du är helt ny i din roll som förtroendevald eller har lång erfarenhet finns det information som är bra att ha lättillgänglig för att arbetet som förtroendevald ska vara så smidigt som möjligt.

Det är många lagar och bestämmelser att förhålla sig till. På dessa sidor hittar du  information som förhoppningsvis kan vara ett stöd i ditt arbetes som förtroendevald.

 • Demokrati och politik

  På de här sidorna får du information om hur Karlsborgs kommun styrs.

 • Nämndernas och fullmäktiges uppdrag

  Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i nämnden. Fördelningen av platser i nämnden följer valresultatet. Fullmäktige utser även nämndens ordförande och en eller två vice ordförande som tillsammans utgör nämndens presidium.

 • Val av förtroendevalda

  Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs i allmänna val medans kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnderna.

 • Avsägelse och befrielse från politiskt uppdrag

  Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag innan mandatperiodens slut ska du lämna in en skriftlig avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som avslutas. Befrielse, både i nämnd och fullmäktige, gäller från och med nästa sammanträde med fullmäktige.

 • Ny förtroendevald

  Här finner du information som speciellt riktar sig till dig som ny förtroendevald i Karlsborgs kommun. Bland annat hur du får tillgång till din läsplatta och hur denna ska konfigureras, hur du når dina handlingar inför ett sammanträde, hur du ansöker om ersättning och vilka blanketter du måste fylla i som ny förtroendevald.

 • Praktisk information

  Här finns information om hur du som förtroendevald ska hanterad din e-post, vad som gäller förtroendevaldas It-utrusning, hur du kan boka lokal med mera.

 • Support och felanmälan

  Support gällande läsplatta och andra rent tekniska problem ges av Servicedesk-IT Skövde. Support rörande handlingar till sammanträde i Ciceron Assistent ges i första hand av nämndens sekreterare.

 • Ekonomisk ersättning

  För att det inte ska finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i den kommunala politiken har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när förtroendevalda fullgör sina uppdrag.

 • Sammanträden

  Information som du som förtroendevald bör känna till allmänt om sammanträden, vad som sker före, under och efter ett sammanträde samt information om sammanträdesdagar, möteshandlingar och digitala möten.

 • Ord, termer och begrepp

  Beskrivning av vanligt förekommande ord, termer och begrepp inom den kommunala politiken.

 • Självservice

  Som förtroendevald kan du utföra ärenden via vår e-tjänst.

 • Utbildningsmaterial för förtroendevalda vid ny mandatperiod

  I samband med den nya mandatperioden utbildar förvaltningarna alla förtroendevalda i nämnderna. Det kan vara generell utbildning som alla förtroendevalda har användning av, det kan även vara verksamhetsspecifik utbildning för den enskilda nämnden.