Vision 2035

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kompass där nålen pekar på ordet "Future"

Karlsborgs kommun har satt igång arbetet med en ny vision som ska ersätta den tidigare "Vision 2020". Den nya visionen kommer att sträcka sig till år 2035 och heter därför "Vision 2035".

För att Vision 2035 ska bli något vi verkligen har användning för ska hela visionsarbetet präglas av insyn och delaktighet. Det innebär bland annat att vi under hösten 2021 kommer genomföra flera aktiviteter där alla får möjlighet att lämna sina tankar och idéer om hur Karlsborg ska se ut i framtiden. Vi kommer att informera om aktiviteterna när planeringen av dem är helt klar. 

Varför en vision?

En kommun behöver en vision som ledstjärna för sin verksamhetsplanering både på kort och lång sikt. Med visionen som övergripande styrmedel och inspiration underlättas beslutsfattande, vägval och prioriteringar i det dagliga arbetet såväl som i den långsiktiga planeringen.

En vision är också viktig för kommunens identitet och med den blir det tydligare för den kommunala organisationen, invånarna och omvärlden vad Karlsborg står för idag och hur vi vill ha vårt Karlsborg format i framtiden.