Familj, barn och unga

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Pappa med två barn sitter och ritar

Som familj ställs man ibland inför olika problem. Om du är ung och i behov av hjälp i din sociala situation eller om du är en vårdnadshavare som behöver stöd i ditt föräldraskap kan du vända dig till kommunen som tillsammans med er ger lämpligt stöd och kan erbjuda insatser.

 • Barn- och elevhälsan

  Barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

 • Pojke i lekpark

  Barn som far illa

  Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Om du är orolig för ett barn i din närhet bör/ska du kontakta socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du känner oro.

 • Tonårspojke i ett klassrum

  Ensamkommande barn och unga

  Varje år kommer det barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl.

 • Familjecentralen

  Verksamhet på Familjecentralen

  Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn.

 • Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

  Ibland kan det finnas behov av stöd utanför det egna hemmet. Det kan bli aktuellt att bo i ett familjehem eller få en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Annat stöd kan vara en kontaktperson/medmänniska som ger stöd i vardagen.

 • Pappa med barn

  Familjerätt

  Familjerätten är en del av socialförvaltningen och en stor del av uppdragen kommer från tingsrätten. Det kan handla om utredningar kring vårdnad, umgänge eller boende. Det är Familjerätten Norra Skaraborg - en del av Mariestads kommun - som handlägger familjerättsärenden för Karlsborg.

 • Flickor som kollar på mobiler

  Stöd till barn och unga

  Alla kan vi må dåligt ibland. Det är inte alltid man kan vara glad och man behöver ibland tillåta sig själv att känna det man känner när inte livet fungerar som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

 • Pappa med två barn

  Stöd till föräldrar

  Att vara förälder är oftast en källa till värme och kärlek. Det kan vara fantastiskt, utmanande och lärorikt. Men det kan också vara svårt, krävande och jättejobbigt. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter, men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa upp till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna. På den här sidan hittar du information om föräldrastöd i Karlsborg.