Gymnasium

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Elever i klassrum

Karlsborgs gymnasieskola erbjuder individuellt val och språkintroduktion på hemmaplan.

Karlsborgs gymnasieskola erbjuder inte egna platser till de nationella programmen utan köper gymnasieplatser i andra kommuner. Tillsammans med tolv andra kommuner i Skaraborg finns samverkansområdet "Utbildning Skaraborg" vilket möjliggör att man fritt kan söka samtliga program och inriktningar inom området. Genom kommunens studie- och yrkesvägledare får du hjälp med de olika sökalternativen. 

Karlsborgs gymnasieskola har följande introduktionsprogram på hemmaplan: 

  • Individuellt val 
  • Språkintroduktion

Mer information om de olika programmen som erbjuds av kommunen finnas att läsa under Våra introduktionsprogram.

Symbol med bokstaven i på röd bakgrund

Utbildning sker på distans from 20 mars!

Utifrån Regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer Karlsborgs Gymnasieskola och Vuxenutbildningen att från och med fredag 20 mars ha sin undervisning på distans. Det innebär att du som elev vid varje lektionstillfälle måste logga in på Teams för att ta del av de uppgifter du ska göra. Via Teamsgruppen Skolinfo-Gy/Vux och kommunens hemsida kommer du också få information om när undervisningen återgår till det normala.

Karlsborgs gymnasium erbjuder följande fyra introduktionsprogram; programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Du kan läsa mer om dessa program här nedan.