Allemansrätt med oklara gränser

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Spegelblank sjö, skog och dis

Allemansrätten är ingen lag, men den är inskriven i grundlagen som begrepp, men dess innehåll finns inte beskrivet i detalj.

Kommunen är tillsynsmyndighet för tillämpningen av miljöbalken och vissa andra lagar av betydelse för friluftslivet. 

Allemansrätten är ingen lag, men den är inskriven i grundlagen som begrepp, men dess innehåll finns inte beskrivet i detalj. Den innebär i stort att alla har rätt att vara i naturen så länge man inte bryter mot någon av de lagar som omger allemansrätten och visar hänsyn mot omgivningen. 

Gränserna för allemansrätten är oklara, och utvecklingen av friluftsliv och turism har ökat oklarheterna. Allemansrätten kan begränsas genom bland annat miljöbalkens föreskrifter för lagskyddad natur. 

Andra lagar av betydelse för allemansrätten är tillämpliga paragrafer i brottsbalken, terrängkörningslagen, kulturminneslagen, strandskyddslagen, ordningslagen och vattenskoterförordningen.

Det här får du göra i den svenska naturen

 • Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (villor). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Gå, cykla och rida på privata vägar. 
 • Tälta en natt. Men inte för nära boningshus (villor). Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken. 
 • Bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus (villor). 
 • Plocka blommor, bär och svamp. 
 • Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna ( Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland). 
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. Under sommaren utfärdar kommunen ofta eldningsförbud.

Tänk på det här

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar. 
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår. 
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig. 
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar. 
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar. 
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor. 
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar. 
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men längs kusten och i de fem största sjöarna får du fiska med metspö eller kastspö utan tillstånd.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars-20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.