Konsumentvägledning

Telefon
0771-800400

Telefontider
Måndag-fredag klockan 09.00-12.00

Avtal

Kommunen erbjuder gratis och opartisk rådgivning så att du kan få ökad kunskap inom konsumenträtt. På det sättet lär du dig hur du kan göra aktiva val.

Konsumentvägledaren i kommunen ger dig råd och information inför köp av varor och tjänster.

Till konsumentvägledaren kan du även vända dig för att få information om dina rättigheter och skyldigheter när du råkat i tvist med ett företag eller vill klaga på en vara eller tjänst.

Karlsborgs kommun har konsumentvägledare i samarbete med några andra kommuner i närområdet, konsumentvägledaren är inte placerad fysiskt i Karlsborg men nås via telefon och mail. 

Den nationella tjänsten "Hallå konsument"

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.