Vatten och avlopp

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborgs kommun ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.

Vattenkvalitén i Karlsborg

I Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten är kvalitetskraven på vattnet reglerade och miljöförvaltningen svarar för tillsynen. För att veta att vattnet är bra tar vi regelbundet prov på vattnet. Proverna analyseras sedan av godkänt laboratorium.

Karlsborgs vatten är mjukt

Det innebär att det bara behövs små mängder disk- och tvättmedel för att disk och tvätt ska bli rent.

 • Reningsverk

  Till Karlsborgs reningsverk kommer avloppsvatten från centralorten med Hanken, från Mölltorp, Forsvik och anslutna kunder i Svanvik och Gräshult. Det finns även reningsverk i Undenäs och Granvik. Slammet från avloppsreningsverket i Karlsborg pumpas till biologiska vassbäddar där det vattnas av.

 • Vattenverk

  Karlsborgs vattenverk lämnar varje år ungefär 630 000 kubikmeter vatten till 2 150 kunder.

 • Svenska sedlar

  Vatten- och avloppstaxa

  Här kan du ta del av aktuell vatten- och avloppstaxa.

 • VictorO

  Flyttanmälan

  När du flyttar måste du göra en flyttanmälan till Karlsborgs kommun för att ditt VA-abonnemang ska upphöra.

 • Ikoner för rörmokare och VA-arbeten

  Felanmälan vatten och avlopp

  Här hittar du kontaktuppgifter för att felanmäla vattenläckor och avloppsstopp.

 • Golvbrunn i dusch

  Enskilda avlopp

  Sedan 1 januari 2013 är det kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg som ansvarar för frågor kring enskilda avlopp.

 • Vattenglas

  Dricksvatten

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför nödvändigt att alla har tillgång till ett rent dricksvatten som kan användas utan hälsorisker. I vatten förekommer olika ämnen och bakterier som påverkar vattnets kvalitet, därför bör man regelbundet utföra provtagning av vattnet.