Praktisk information

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här finns information om hur du som förtroendevald ska hanterad din e-post, vad som gäller förtroendevaldas It-utrusning, hur du kan boka lokal med mera.

Läsplatta, e-post och post

Karlsborgs kommun har en digital mötesprocess vilket innebär att kommunen tillhandahåller läsplatta och @karlsborg.se-adress till samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnderna.

All kommunikation till dig som förtroendevald kommer att ske till din @karlsborg.se-adress. Kommunikation sker aldrig till privata e-postadresser.

Du är skyldig att regelbundet kontrollera din e-post och post samt överlämna handling till registrator om det anses vara en allmän handling. 

Post ställd till en förtroendevald är normalt sett inte allmän handling såvida den är ställd till dig i egenskap av partiföreträdare. Om det däremot handlar om uppgifter i ett ärende som tillför information som är av betydelse är det en allmän handling som ska överlämnas för registrering.

IT-utrustning

Läsplattorna är har mobilt bredband och är även grundinstallerad med uppkoppling mot kommunens wifi.

Passertagg gäller för att komma in i möteslokaler i kommunhuset.

För mera information, se anvisning.

Lokalbokning

Som förtroendevald kan du boka möte med tillhörande lokal i kommunhuset via kalenderbokning i Outlook, se anvisning.

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och upprättas i kommunen. Denna rätt kallas för offentlighetsprincipen. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor.