Allmänna val

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs andra söndagen i september vart fjärde år och val till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Vid sidan av det allmänna valet och EU-valet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige beslutar om.

Val till Europaparlamentet

Val av ledamöter som ska representera Sverige i EU-parlamentet genomförs vart femte år. Totalt väljs 751 ledamöter till EU-parlamentet varav 20 stycken som ska representera Sverige. Hur stort antal ledamöter som väljs in i Europaparlamentet från ett visst land beror på hur stor befolkning landet har.

Folkomröstning

Vid sidan av det allmänna valet och val till Europaparlamentet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige beslutar om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt. Om 10 procent av de röstberättigade i kommunen begär det, genom ett så kallat folkinitiativ, måste kommunfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas om en viss fråga.

En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande och inte beslutande. Det slutliga beslutet fattas alltid av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och beslutar om valdistriktsindelningen i kommunen. Efter att kommunerna har genomfört preliminära rösträkningar genomför länsstyrelsen den slutliga sammanräkningen och räkningen av personrösterna. Röstsammanräkningen på länsstyrelsen är offentlig, vilket innebär att alla har rätt att närvara vid räkningen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet som centralt svarar för valens planering och samordning, framställer röstlängder, röstkort och valsedlar samt fördelar mandaten i riksdags- och EU-valen.

Kommande val

Vill du veta mer om när kommande val är?

Titta in på Valmyndighetens webbsida:

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/valkalendrar/kommande-valar.html

Det svenska valsystemet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

De allmänna valen i Sverige

I Sverige finns fyra allmänna val: till riksdagen, till landstingsfullmäktige, till kommunfullmäktige och till Europaparlamentet.