Stöd till anhöriga

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Yngre och äldre kvinnor

Stöd till anhöriga riktar sig till dig som vårdar eller stöttar en äldre eller yngre anhörig.

Vi kan alla drabbas av sjukdom som kräver vård och omsorg. Utan den insats som anhöriga utför, ofta i det tysta, skulle samhället inte klara vården och omsorgen av äldre, långvarigt sjuka eller funktionsnedsatta. Målsättningen med stöd till anhöriga är att stödja, underlätta och på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för dessa familjer och närstående.

Stöd till anhöriga riktar sig till dig som vårdar eller stöttar en äldre eller yngre anhörig.

En anhörig behöver inte vara en släkting, det kan exempelvis vara en god vän eller en granne.

Det ger mening och glädje att hjälpa en annan människa, men det kan också finnas stunder som känns tunga. Man kan känna oro, förtvivlan och ilska i sin anhörigsituation. Att brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till är heller inte ovanligt.

Som anhörig kan du själv behöva stöd och tid för dig själv, för att bättre klara av din situation. 

Begreppsförtydligande

Anhörig: den person som informellt stödjer, hjälper, ger vård eller omsorg till en närstående person som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Närstående: den person som tar emot omsorg eller vård enligt ovanstående. 

Via kommunens stöd till anhöriga kan du få prata enskilt om din situation med en anhörigsamordnare, träffa andra anhöriga med liknande erfarenheter, få råd och vägledning och ta del av friskvård.

Det kostar ingenting att prata med eller besöka oss. Du kan ringa eller besöka oss anonymt och vi har tystnadsplikt.

Detta kan kommunen bland annat erbjuda som stöd till anhöriga:

 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupper
 • Råd, stöd och vägledning
 • Avlösning i hemmet
 • Friskvård: Lugn av naturen och taktil massage

Kommunen strävar alltid efter att anpassa stödet utifrån den anhöriges behov.

För mer information kontakta kommunens anhörigsamordnare.

 • Tre personer fikar och pratar

  Anhörigcafé

  Karlsborgs kommuns anhörigstöd välkomnar dig som vårdar eller stöttar en familjemedlem, släkting, vän eller bekant, ung som gammal, till våra anhörigträffar.

 • Avgiftsfri avlastning/avlösning

  Kommunen erbjuder möjlighet till avgiftsfri avlösning/avlastning upp till 10 timmar per månad.

 • Funktionsnedsättning

  En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

 • Taktil massage

  Som anhörig har du möjlighet att vid behov få massage av någon av kommunens utbildade massörer.

 • Gammal man som äter

  Demens och minnessvikt

  Personer med demenssjukdom har oftast svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen. Det finns olika typer av demenssjukdom. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

 • För dig som har frågor kring ekonomi

  Ekonomiska frågor kan ta stor plats för anhöriga. Det kan handla om att ens egen ekonomi blir påverkad för att man till exempel inte kan ta hand om sin närstående utan att gå ner i arbetstid. Det kan också vara så att man på olika sätt behöver hjälpa den närstående med hantering av dennes ekonomi och för att möjliggöra detta behöver man ofta ordna vissa praktiska saker.

 • För dig som har frågor kring våld i nära relationer

  Som anhörig kan du befinna dig i situationer där du möter våld av olika slag. Inom kommunen finns hjälp att få, både för den som är utsatt för våld och för den som själv riskerar att utsätta andra.

 • Information och stöd

  På sidan finns det mycket material i form av artiklar, inspelade föreläsningar, utbildningar och tips för anhöriga med olika former av anhörigskap.

 • Tips på poddar

  På sidan hittar du många olika tips på poddar inom demens och minnessvikt samt funktionsnedsättning.

 • Äldre damer som spelar spel

  Samtalsgrupp för efterlevande

  I samtalsgruppen för efterlevande kan du prata om det som är viktigt för dig och samtidigt möta och lyssna på andra som är i en liknande situation.