Stöd till anhöriga

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Yngre och äldre kvinnor

Anhörigstödet riktar sig till dig som vårdar eller stöttar en äldre eller yngre anhörig.

Vi kan alla drabbas av någon sjukdom som kräver vård och omsorg. Kommunen kan erbjuda anhörigstöd. Utan den insats som anhöriga och närstående utför, ofta i det tysta, skulle samhället inte klara vården och omsorgen av äldre, långvarigt sjuka eller funktionsnedsatta. Målsättningen med anhörigstödet är att stödja, underlätta och på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för dessa familjer och närstående.

Anhörigstödet riktar sig till dig som vårdar eller stöttar en äldre eller yngre anhörig.

En anhörig behöver inte vara en släkting, det kan exempelvis vara en god vän eller en granne.

Detta kan kommunen bland annat erbjuda vid anhörigstöd:

 • samtal
 • anhöriggrupper
 • råd och stöd
 • avlösning i hemmet

Kommunen strävar alltid efter att anpassa stödet utifrån den anhöriges behov.

För mer information kontakta kommunens anhörigsamordnare.

 • Tre personer fikar och pratar

  Anhörigcafé

  Karlsborgs kommuns anhörigstöd välkomnar dig som vårdar eller stöttar en familjemedlem, släkting, vän eller bekant, ung som gammal, till våra anhörigträffar.

 • Skogsstig i lövskog

  Lugn av naturen

  Under höst- och vårterminen erbjuder anhörigstödet i Karlsborgs kommun möjligheten att medverka i en studiecirkel med fokus på stresshantering. Vi välkomnar dig som vårdar eller stöttar en familjemedlem, släkting, vän eller bekant, ung som gammal.

 • Avgiftsfri avlastning/avlösning

  Kommunen erbjuder möjlighet till avgiftsfri avlösning/avlastning upp till 10 timmar per månad.

 • Funktionsnedsättning

  En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

 • Taktil massage

  Som anhörig har du möjlighet att vid behov få massage av någon av kommunens utbildade massörer.

 • Gammal man som äter

  Demens och minnessvikt

  Personer med demenssjukdom har oftast svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen. Det finns olika typer av demenssjukdom. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.