Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning tillgodoses i vården.

MAS har utifrån detta ansvar för kvalitet och säkerhet inom sektor vård och omsorg och sektor socialtjänsts verksamheter.

MAS har ansvar för att utarbeta riktlinjer för hur vården/omvårdnaden och rehabiliteringen ska bedrivas, till exempel inom följande områden:

  • Informationsöverföring och vårdplanering
  • Dokumentation
  • Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
  • Läkemedelshantering
  • Medicintekniska produkter (hjälpmedel)
  • Vårdprogram
  • Avvikelsehantering och anmälan enligt lex Maria.