Integration och mångfald

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborgs kommun arbetar aktivt för att främja integration och för mångfald ska vara ett naturligt perspektiv inom alla verksamheter och samhällsområden. Detta sker i gott samarbete med förenings- och näringslivet som är en ovärderlig resurs.

 • Figurer som står på pilar i fyra riktningar

  Ny i Sverige

  Här finns användbar information för dig som är nyanländ i Sverige. På de flesta sidor kan du ändra språk, men det kan underlätta att ha en svensktalande till hjälp för att inledningsvis navigera på sidorna.

 • Karlsborgs flyktingmottagande

  Karlsborg har blivit ett mångkulturellt samhälle där invånarantalet ökar. Vår kommun är i behov av fler invånare i arbetsför ålder och vi vill vara med och bidra till att de asylsökande trivs och vill bosätta sig i samhället vid besked om uppehållstillstånd.

 • Projektledare Therese Persson framför Konferenscenter

  Mötesplatser

  Välkommen till Mötesplatser för nyanlända och asylsökande! Mötesplatsen är ett integrationsprojekt som innebär att starta två mötesplatser; en i Undenäs för asylsökande och en i Karlsborg för nyanlända. OBS Mötesplatsen i Karlsborg är stängde från och med 3 april

 • Hur kan jag hjälpa till?

  De finns många kommuninvånare som ger av sin tid och sitt engagemang i flyktingmottagandet men det finns alltid behov av fler.

 • Tonårspojke i ett klassrum

  Ensamkommande barn och unga

  Varje år kommer det barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl.

 • Konsten att mötas

  Under våren planeras aktiviteter som främjar möten mellan nya Karlsborgare och de som bott här länge. Aktiviteterna anordnas av kommunen i samarbete med några av ortens föreningar, studieförbund, förvaltningar och andra samverkansparter. Aktiviteterna bekostas av projektmedel via Länsstyrelsen.