Avfall och återvinning

Telefon
0500-498000

E-post
info@avfallskaraborg.se

Besöksadress
Verkstadsvägen 4, Skövde

Postadress
Avfallshantering Östra Skaraborg
541 83 Skövde

Syskon med t-shirts med återvinningsmärket på

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Karlsborgs kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS.

AÖS är ett kommunalförbund med Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner som medlemmar. AÖS uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet.

På den här sidan hittar du länkar vidare till information om:

 • Återvinningscentralen och öppettider
 • Sortering av avfal

 

 • Återvinningscentralens öppettider

  Återvinningscentralen är stängd alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton. Innehavare av grönt kort kan besöka Karlsborgs återvinningscentral under årets alla dagar mellan klockan 07.00 - 21.00

 • Återvinningsstationer i Karlsborg

  I kommunen finns ett antal återvinningsstationer, som Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för. På återvinningsstationerna kan du bara lämna förpackningar. Här finns en karta som visar var återvinningsstationerna är placerade i Karlsborg.

 • Sortering av avfall

  Här hittar du information om hur du ska sortera ditt avfall.

 • Sortera säcken

  Från och med den 1 februari tackar vi nej till säckar på Karlsborgs återvinningscentral. Allt avfall som lämnas ska sorteras och lämnas löst i respektive avfallsbehållare.

 • Grönt kort

  Nu är det lättare att sortera och lämna sitt avfall på återvinningscentralen i Karlsborg. Grönt kort är till för privathushåll och innebär att man kan besöka återvinningscentralen när den normalt är stängd.

 • Avfallsföreskrifter

  Föreskrifterna tillsammans med anvisningarna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet i kommunen ska hanteras. I dokumenten kan du läsa mer om vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på de olika aktörerna.

 • Sophämtning

  Här hittar du information om sophämtning, fakturan och vilka avgifter som gäller.

 • Nedskräpning

  Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Du får alltså inte elda brädor, gummidäck, möbler, träspån etc.

 • Kompostering

  Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det biologiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Kompostering kan ses som en form av återvinning.

 • Miljötratt för att samla in olja och stekfett från matlagning

  Miljötratt

  Flytande fett som hamnar i avloppet leder på sikt till att det skapas så kallade fettproppar. Fettet stelnar och drar till sig matrester och avfall för att till sist orsaka stopp och översvämningar.