Varningssystem i Karlsborg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

I Karlsborgs kommun finns varningssystem/utomhuslarm som är till för att varna allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, en stor brand eller annan stor olycka. Vid dessa händelser kallas larmet för VMA (Viktigt meddelande till alllmänheten). Samma utomhuslarm används också vid krigsfara och är då ett så kallat beredskapslarm. I centrala Karlsborg finns också ett särskilt larm direkt kopplat till ammunitionsfabriken Nammo.

De här tre olika larmen är det viktigt att kunna skilja på och här får du en enkel sammanställning:

Typ av varning Ljud Placering Uppmaning till allmänheten
VMA 7 sekunders ljud och 14 sekunders tystnad varvas i minst 2 minuter. Finns på flera ställen i kommunen. Gå inomhus. Stäng fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på Sveriges Radio P4.
Beredskapslarm 30 sekunders ljud och 15 sekunders tystnad varvas Samma utomhuslarm som för VMA och finns alltså på flera ställen. Gå omedelbart inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4.
Nammos eget tyfonlarm Konstant Finns endast på Nammo och är bara riktat till personalen på den anläggningen. Allmänheten behöver inte göra något. Larmet är endast till för dem som arbetar på Nammo.

Nedan hittar du mer information om de olika larmen.

 • Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

  VMA - viktigt meddelande till allmänheten

  Det finns ett utomhusvarningssystem som används vid exempelvis gasutsläpp, stor brand eller någon annan allvarlig olycka.

 • Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

  Beredskapslarm vid krigsfara eller krig

  Om Sverige skulle hamna i ett läge av krigsfara och ytterst krig används ett varningssystem för att du snabbt ska kunna söka skydd undan exempelvis ett flyganfall. Varningar kan utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

 • Nammos eget larm

  Kopplat till Nammos brandlarm finns också ett tyfonlarm som har liknande ljud som "Hesa Fredrik". Nammos egna tyfonlarm syftar till att varna verksamhetens egen personal vid brandlarm då en del av personalen arbetar i bullrig miljö där ett vanligt larm inte uppfattas.