Valnämnden

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till europaparlament, riksdag, kommun och landsting samt eventuella extra val och folkomröstningar.

Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av: 

  • vallagen (allmänna val)
  • folkomröstningslagen (allmänna folkomröstningar)
  • kommunallagens 5 kap 34 § (lokala folkomröstningar och liknande)

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat från och med 1:a januari året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum.