Förvaltning

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun består av fem förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

I Karlsborg har förvaltningarna drygt 500 anställda.

Kommunchefen är kommunens högste tjänsteperson med ett övergripande ansvar att samordna kommunens förvaltningar och bolag.

De här förvaltningarna finns i Karlsborgs kommun:

 • Kommunledningsförvaltningen

  Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sekretariat och organ för beredning och verkställande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut. Förvaltningen har service mot övriga nämnder och förvaltningar i kommunen.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att stödja och samordna kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen. Förvaltningen har också uppdraget att samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och organisationer med målet att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och på så sätt göra Karlsborg till en attraktiv kommun.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Uppdraget är bland annat att ge förskolor, fritidshem och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna. Vi har till uppgift att skapa bra förhållanden för barnen när de befinner sig i våra verksamheter.

 • Socialförvaltningen

  Socialförvaltningens ansvarsområden är äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och integration.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för teknisk verksamhet såsom vatten och avlopp, fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, gator, vägar, parker, lokalvård och kost.