Kommunal hälso- och sjukvård

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Sjuksköterska som tar blodtryck på äldre dam

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människan värdighet. Insatserna sker genom teamarbete mellan sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och omvårdnadspersonal. Insatserna planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet runt.

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare eller annan personal inom regionens sjukvård i öppen- eller slutenvård (sjukhus) via särskild rutin för vårdplanering, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut gör då en bedömning om behov finns, och planerar insatserna tillsammans med dig och kanske någon anhörig. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Samarbete

För att skapa en så god och säker vård som möjligt samarbetar vi med hemtjänst och biståndshandläggare, med hemsjukvårdsläkare och övriga yrkesgrupper inom regionens sjukvård såsom mottagningar, specialistläkare på sjukhus och andra vårdgivare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att den kommunala hälso- och länssjukvård bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet.

Ansvarsfördelning

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilt boende, vistas på korttiden eller biståndsbedömd dagverksamhet samt de som efter vårdplanering bedömts ha behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Hemsjukvården riktar sig till dig, oavsett ålder, som har ett varaktigt behov som är sammanhängande över tid. Läkarinsatser och akutsjukvård är Västra Götalandsregionens ansvar.

 • Person som får spruta

  Hemsjukvård

  Hemsjukvården ska ge dig som bor i kommunen en trygg, säker och lättillgänglig vård. I hemsjukvård ingår även habilitering och rehabilitering samt personligt utprovade hjälpmedel.

 • Person med rullator

  Rehabilitering

  Arbetsterapeuter och fysioterapeuter hjälper dig att ta tillvara, bibehålla eller förbättra dina förmågor. Syftet är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt för dig.

 • Sjuksköterska/Distriktssköterska

  I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att utifrån sin profession (specifik omvårdnad) bedöma den enskildes tillstånd, behov av stöd och hjälp och fatta beslut om omvårdnadsinsatser. I yrkesansvaret ingår också att utföra givna ordinationer och samarbeta med läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

 • Demenssamordnare

  Vi arbetar för att underlätta situationen för personer med demenssjukdom och deras närstående.

 • Avgifter äldre och funktionsnedsatta

  Om du får hjälp från kommunen, exempelvis hemvård, betalar du avgifter för det.

 • Tandvård

  Du som har ett stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till nödvändig tandvård.