Hot och våld i nära relationer

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Under situationen med coronaviruset tas inga spontanbesök emot. Kontakta IFO för att boka besök eller för att boka ett digitalt besök.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Bekymmersam kvinna med en man

Våld i nära relation är att bli illa behandlad, fysiskt eller psykiskt, av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad att göra något mot sin vilja.

Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp för att ändra detta.

Vi kan ge dig:

 • Råd utan att du behöver tala om vem du är
 • Samtalskontakt
 • Skyddat boende i en akut situation (barnen kan följa med)
 • Ekonomisk hjälp

Be om hjälp om du själv är utsatt, du är orolig för någon eller om du själv slår och hotar, se kontaktuppgifter. Det viktiga är inte att du ringer "rätt" person - det viktiga är att du hör av dig - vi hjälper dig att hamna rätt.

Fler möjligheter till att få stöd finns under länkar.

 • Kvinna som ringer

  Socialjour

  Socialjouren är till för akuta ärenden för personer som bor eller vistas i någon av Skaraborgs kommuner.

 • Pojke i solnedgång

  Barn och unga

  Information som vänder sig direkt till barn och ungdomar.

 • Orolig kvinna

  Kvinnofridskränkning

  Kvinnofridskränkning är alla typer av hot och våld mot kvinnor, psykiskt och fysiskt misshandel, incest, våldtäkt, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och andra övergrepp. Karlsborgs kommun samarbetar med socialtjänst, polis, kvinnohus, kvinnojour och sjukvård för att ge ett så bra och effektivt bemötande som möjligt. Det gäller dig som är, har varit eller riskerar att bli utsatt för våld i hemmet.

 • Tangentbord med telefonikon

  Andra kontakter

  Länkar och information till myndigheter, jourer och organisationer med flera, som kan erbjuda socialt stöd.

Vill du prata om din situation?

Eller vill du bara ställa frågor?  Du kan ringa till Karlsborgs kommun individ- och familjeomsorg på dagtid. Du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Akut läge?

Vid akut eller livshotande läge ring alltid 112!