Hot och våld i nära relationer

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Bekymmersam kvinna med en man

Våld i nära relation är att bli illa behandlad, fysiskt eller psykiskt, av någon som står dig nära, till exempel din partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad att göra något mot sin vilja.

Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp för att ändra detta.

Vi kan ge dig:

 • Råd utan att du behöver tala om vem du är
 • Samtalskontakt
 • Skyddat boende i en akut situation (barnen kan följa med)
 • Ekonomisk hjälp

Be om hjälp om du själv är utsatt, du är orolig för någon eller om du själv slår och hotar, se kontaktuppgifter. Det viktiga är inte att du ringer "rätt" person - det viktiga är att du hör av dig - vi hjälper dig att hamna rätt.

Fler möjligheter till att få stöd finns under länkar.

 • Pojke i solnedgång

  Barn och unga

  Information som vänder sig till personer under 18 år. direkt till barn och ungdomar.

 • Orolig kvinna

  Kvinnofridskränkning

  Kvinnofridskränkning är alla typer av hot och våld mot kvinnor, psykiskt och fysiskt misshandel, incest, våldtäkt, sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och andra övergrepp. Karlsborgs kommun samarbetar med socialtjänst, polis, kvinnohus, kvinnojour och sjukvård för att ge ett så bra och effektivt bemötande som möjligt. Det gäller dig som är, har varit eller riskerar att bli utsatt för våld i hemmet.

 • Tangentbord med telefonikon

  Andra kontakter

  Länkar och information till myndigheter, jourer och organisationer med flera, som kan erbjuda socialt stöd.

 • Hedersrelaterat förtryck och/eller våld

  Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg.

Vill du prata om din situation?

Eller vill du bara ställa frågor?  Du kan ringa till Karlsborgs kommun individ- och familjeomsorg på dagtid. Du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Akut läge?

Vid akut eller livshotande läge ring alltid 112!