Trafikregler

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Bil på mindre landsväg

Utöver de generella trafikreglerna finns det lokala trafikföreskrifter som informerar om de särskilda trafikregler som gäller i vår kommun och bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi skall uppträda och parkera i trafiken anges i Trafikförordningen (1998:1276). Dessa regler är generella, vilket innebär att de gäller likadant i hela landet och att vägmärken används bara undantagsvis för att visa på regeln. 

Exempel på generella regler är att du inte får parkera på en huvudled eller att du alltid skall använda bilbälte. Trafikregler gäller överallt både på vägar och i terrängen.

Hela trafikförordningen hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de generella trafikreglerna finns det lokala trafikföreskrifter som informerar om de särskilda trafikregler som gäller i vår kommun och bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Lokala trafikföreskrifter beslutar kommunerna och länsstyrelsen om. De kan utfärdas för exempelvis parkering, hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud och i de flesta fall visas trafikregeln med uppsatta vägmärken.

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Kommunen kan även besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, ofta i samband med diverse arrangemang. I Karlsborgs kommun är det plan- och byggenheten som fattar dessa beslut.

Karlsborgs kommuns samtliga lokala trafikföreskrifter finns tillgängliga på Transportstyrelsens webbplats i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). I denna databas finns lokala trafikföreskrifter från kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket.