Daglig verksamhet (LSS)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Pyssel

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS lagen och kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder och som inte arbetar eller studerar. Syftet med den dagliga verksamheten är att ges möjlighet att ha något meningsfullt och intressant att göra under dagtid.

Daglig verksamhet på Aktivitetshuset (enligt LSS)

På Aktivitetshuset har personer med olika funktionsnedsättning och med olika individuella förutsättningar sin sysselsättning. Aktivietshuset har som mål att varje person ska få en meningsfull sysselsättning som känns viktig och utvecklande.  Vi har öppet vardagar kl 9.00-15.00. 

Detta gör vi på Aktivitetshuset

Innehållet i verksamheten är indelad i tre olika huvudinriktningar/grupper, upplevelsebaserad verksamhet, arbetsliknande grupper och arbetsplatsförlagd praktik. Dessa är bara en basindelning och man kan som brukare vara delaktig i flera grupper under en dag eller vecka. På aktivitetshuset arbetar deltagarna i schemalagda aktiviteter som till exempel datorträning, musik, avslappning/bad, rörelseträning, skapande verksamhet och matlagning. Vi eftersträvar att erbjuda djur och naturupplevelser kontinuerligt. Vi använder Tecken som stöd/pictogrambilder i vår kommunikation.

  • Sjumilagruppen: Här får deltagarna var med i en mindre grupp med schemalagda aktiviteter. Vi erbjduer till exempel matlagning, musik, bakning, arbete med datorer och hundpromenader. Vi samarbetear och gör olika utflykter och aktiviteter med Aktivitetshusets övriga grupper.
  • Media Korta Nyheter: Korta Nyheter ingår i Media/Design i daglig verksamhet i Skövde kommun, där vi är en lokalredaktion på plats i Karlsborg. Tidningen skrivs av en redaktion i Skövde med unga vuxna som har Aspergers syndrom och/eller högfungerande autism.
  • Miljögruppen: Mijögruppen arbetar med miljösortering inom Karlsborgs kommuns verksamheter. Miljögruppen hämtar upp sorterat avfall på olika arbetsenheter som Haganäset, Carl Johanskolan/Kabyssen, Biblioteket, Moliden, Hunddagiset 4-ben, Strandskolan, Vätternskolan och Mölltorpsskolan.
  • Vaktmästarsysslor och förrådsarbete: Som vaktmästare hjälper du som deltagare till med arbetsuppgifter som behövs på äldreboendet Haganäset. Det kan vara avfallsahntering samt utkörning av post och varor. 
  • Särvux: Vi kan stötta dig i studier på Särvux som bedrivs på Carl Johanskolan i Karlsborg.

Utlokaliserad daglig verksamhet/Praktikplats (enligt LSS)

För en del personer kan det vara aktuellt med en praktikplats på ett företag eller inom offentlig förvaltning. Omfattningen kan variera från några timmar i veckan upp till en hel arbetsvecka.

Att ha individanpassad sysselsättning/praktik ställer vissa krav på deltagaren. Det är viktigt att personen är motiverad och kan arbeta självständigt. Arbetsplats, arbetsuppgifter och omfattning bestäms efter kartläggning gjord tillsammans med en arbetshandledare.

Utlokaliserad daglig verksamhet/praktikplats kan vara ett avbrott eller komplement till sysselsättningen på Aktivitetshuset och för vissa är målet att det ska kunna leda till någon form av anställning.

Hur får jag daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt LSS. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Vad kostar det?

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen enligt gällande avgiftstaxa.

Får jag någon ersättning?

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning enligt gällande riktlinjer/taxa.