Barn- och elevhälsan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Barn- och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och alla elever ska ha tillgång till, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. För oss i Karlsborg är det viktigt att se hela individen från 0 år och uppåt och därför har vi valt att benämna enheten Barn- och elevhälsa.

Familjecentralen för de yngsta

För de yngsta har vi en familjecentral och den psykolog vi nu arbetar tillsammans med, utifrån ett hälsofrämjande arbete, är även till för förskolans personal i form av handledning.

BVC för barn under 6 år

Den medicinska delen hanteras av BVC för barn under 6 år. Därifrån får föräldrar och barn stöd. Förskolan har ett samarbete med BVC i Karlsborg i form av Barnens Bästa-möten. Skolsköterskor och skolläkare finns tillgängliga för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Barn- och elevhälsan jobbar övergripande

Barn- och elevhälsan är en central enhet som arbetar övergripande inom barn- och utbildningsförvaltningen. Till enheten är följande professioner knutna, specialpedagoger, talpedagog, skolkurator, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, barn- och ungdomssamordnare samt förskollärare och socionom på familjecentralen. 

Barn- och elevhälsans uppgift är att tillsammans med skola och föräldrar främja barn och elevers hälsa och utveckling samt förebygga att problem uppstår.

Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn.

Välkommen till ABC - Alla barn i centrum. ABC är en kurs som vänder sig till alla vårdnadshavare och andra viktiga närstående till barn 3–12 år.

Komet är en kurs där du som förälder får praktiska verktyg som handlar om att få det att fungera bättre hemma, om att minska konflikterna och förbättra relationen mellan dig och ditt barn.

Tillsammans var ett projekt, 2017-2019, finansierat av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden där Elevhälsan i Karlsborgs kommun tillsammans med psykologi för lärande (PFL) arbetat med fokus på psykisk hälsa.