Nyheter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Filtrera
 • Broschyr "Trygg i Karlsborg" till alla hushåll

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  Under helgen 30 sept-1 okt - i samband med den nationella beredskapsveckan - delas broschyren "Trygg i Karlsborg" ut till alla hushåll i Karlsborg.

 • Stipendier och utmärkelser Kultur- och Fritid

  | Kultur och fritid

  Nu är det dags att själv ansöka eller tipsa oss om någon du tycker är aktuell för stipendier och utmärkelser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen sätter stort värde på invånarnas engagemang och insatser inom detta område och delar därför ut stipendier och utmärkelser en gång per år. Nomineringsperioden är 22 september - 20 oktober 2023.

 • Moliden 50 år

  | Kultur och fritid

  Vi firar vår jubilar som fyller 50 år med gratis bad, workshops, föreläsning, uppvisningar, utställning och bubbel. Ta med en vän och besök Moliden mellan 5-8 oktober! Alla är välkomna!

 • Vi söker gode män/förvaltare

  | Vård, stöd och omsorg

  Vill du hjälpa en person som har svårt att klara sin vardag? Med uppdrag som god man eller förvaltare hjälper du en medmänniska som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp att bevaka rättsliga, ekonomiska och/eller personliga intressen.

 • Ny översiktsplan är på gång!

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Kommun och politik, Näringsliv och arbete, Översiktsplan 2023

  Planering och förberedelser är i full gång för att dra i gång arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för att peka ut riktningen för Karlsborgs utveckling in i framtiden.

 • Bedrägeriförsök pågår

  | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Driftinformation

  Just nu pågår bedrägeriförsök där en person påstår sig ringa från Vårdcentralen för att informera om datum och tid för årskontroll. Personen uppmanar dig att ange ditt bankID så att den aktuella tiden bekräftas. Det här är ett allvarligt bedrägeriförsök som pågår runtom i Sverige för tillfället. Klicka på rubriken för att läsa mer.

 • Detaljplan för Rödesunds torg har vunnit laga kraft

  | Bygga, bo och miljö

  Detaljplanen för Rödesunds torg har vunnit laga kraft den 6 juli 2023.

 • Lägesuppdatering Nya Strandskolan - Tillfälliga lokaler på plats

  | Bygga, bo och miljö, Utbildning och barnomsorg, Nya Strandskolan

  Under måndagen påbörjades arbetet med att montera moduler innehållande de tillfälliga lokalerna under byggnadstiden.

 • Eldningsförbudet är upphävt

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Näringsliv och arbete, Driftinformation

  Från och med 3 juli 2023 upphör eldningsförbudet i Karlsborgs kommun och det är alltså tillåtet att elda och grilla i skog och mark igen. Men även om det inte råder eldningsförbud ska du alltid följa säkerhetsregler och vara fortsatt försiktig när du eldar och grillar.

 • Äntligen klart med Nya Strandskolan!

  | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Utbildning och barnomsorg, Nya Strandskolan

  Efter en process under ett par år med överklagande av bygglov och smärre korrigeringar i ritningsmaterialet står det nu klart att byggnationen kommer igång.

 • Sommarlov!

  | Kultur och fritid, Utbildning och barnomsorg

  Sommarlov! Sköna lediga dagar och massor av tid till att njuta, slappa och delta i aktiviteter. Här hittar du aktiviteter att fylla lovet med.

 • Lägesuppdatering Idas Brygga - Det här är klart inför sommaren

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Efter att köpet av tomträtt, byggnader och inventarier från konkursboet efter Idas Brygga i Karlsborg AB blev klart inledde Karlsborgs kommun ett intensivt sökande efter entreprenörer med ambitionen att få igång verksamhet redan till årets sommarsäsong. Nu är det klart för större delen av området.

 • Broschyren Guldplats Karlsborg till hushållen i Karlsborg

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Kommun och politik, Vision 2035 - Allmänt

  Nu har 2023 års upplaga av broschyren Guldplats Karlsborg landat hemma hos alla Karlsborgsbor!

 • Länsstyrelsen: Vätterns miljöföroreningar undersöks på djupet

  | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) och länsstyrelserna runt Vättern genomför en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna görs för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.

 • Föreläsning - Hur arbetar vi tillsammans för ett hållbart Karlsborg?

  | Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg, Hållbarhet

  Karlsborgs kommun bjuder in dig som politiker, företagare, förening eller invånare till en kväll med hållbarhet, framtidstro och delaktighet i fokus!

 • Karlsborgs kommun växlar upp klimatarbetet

  | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Vision 2035 - Allmänt, Hållbarhet

  Karlsborgs kommun startar igång Hållbart Karlsborg – en arena för att skapa bra förutsättningar för det lokala samhället att accelerera i klimatarbetet. Genom ett tydligt fokus på samverkan är tanken att Hållbart Karlsborg ska ge möjlighet till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation och metodutveckling.

 • Hemtjänstindex - Hur bra är kommunens hemtjänst?

  | Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg

  Med start 2022 genomförs en årlig nationell analys av kommunernas hemtjänst. Det sammanfattande resultatet presenteras under benämningen Hemtjänstindex och omfattar områdena information, biståndshandläggning, utförande samt stöd/utveckling. Den rapport som analysen har resulterat i är ett värdefullt underlag för kommunens kvalitetsarbete och egna verksamhetsplanering.

 • LUPP 2022 - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

  | Kultur och fritid, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors genomförde år 2022 en LUPP-undersökning i Karlsborgs kommuns högstadieskola. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Här kan du ta del av det sammanfattande resultatet samt läsa hela rapporten i pdf-format.

 • Stort intresse för Idas Brygga

  | Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Efter att köpet av tomträtt, byggnader och inventarier från konkursboet efter Idas Brygga i Karlsborg AB blev klart inledde Karlsborgs kommun ett intensivt sökande efter entreprenörer med ambitionen att få igång verksamhet redan till årets sommarsäsong. Drygt 20 företag har lämnat in intresseanmälningar och nu pågår en utvärdering som ska mynna ut i ett beslut om vilka kommunen tänker gå vidare med.

 • Karlsborgs kommun köper Idas Brygga

  | Kultur och fritid, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Efter en kort tids förhandlingar med konkursförvaltaren är det nu klart att Karlsborgs kommun köper tomträtten, byggnaderna och inventarierna från konkursboet efter Idas Brygga i Karlsborg AB. Nu pågår ett arbete med att söka efter entreprenörer som är beredda att redan till sommaren bedriva verksamhet på området.

 • Funderar du på att bygga något i sommar?

  | Bygga, bo och miljö

  Glöm då inte att söka bygglov i tid. Handläggning av ett bygglov kan ta upp mot 10 veckor.

 • Starta företag i sommar

  | Näringsliv och arbete

  Karlsborgs kommun erbjuder platser till UngDrive Academy - Sveriges största och mest populära entreprenörskapsutbildning på sommarlovet.

 • Lärarbehörigheten - Karlsborg har ökat mest i Västra Götaland

  | Kommun och politik, Utbildning och barnomsorg

  Enligt rapporten "Lärarkollen" från fackförbundet Sveriges Lärare har lärarbehörigheten i Karlsborg ökat mest i Västra Götaland.

 • Vi spolar vattenledningarna

  | Bygga, bo och miljö

  Under veckorna 15-17 spolar vi ledningsnätet i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

 • Digital tematräff: Droger - vad du som vårdnadshavare behöver veta

  | Kultur och fritid, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Onsdag 19 april får du chansen att träffa Mats Barre, kurator som har arbetat med ungdomar i över 40 år med inriktningen missbruk. Han kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet kring droger, föräldraskap och det du som vårdnadshavare behöver veta.

 • Beslut i korthet från kommunfullmäktige 27 mars

  | Kommun och politik

  På senaste mötet med kommunfullmäktige behandlades en hel del intressanta frågor - inte minst detaljplanen för Rödesund och kommunkoncernens årsredovisning där du kan ta del av hur det gick ekonomiskt, men också läsa om viktiga händelser under året. Här får du en sammanfattning av mötet med länkar vidare för att läsa mer.

 • Bastun på Moliden öppnar igen!

  | Kultur och fritid

  Med start fredag 17 mars öppnar vi nu bastun på Moliden igen! Samtliga fredagar är bastun öppen kl. 13.00-18.00.

 • Vi står i solidaritet med Ukraina

  | Kommun och politik

  Fredag 24 februari har det gått ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

 • Näringslivspolicy för Karlsborgs kommun

  | Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Karlsborgs kommun har arbetat fram en näringslivspolicy som ska ge en tydlig inriktning på kommunens arbete för att bidra till att stärka och utveckla det lokala näringslivet. 27 februari går den upp för beslut i kommunfullmäktige.

 • Miljöbarometern – uppdaterad webbplats för miljösituationen i Karlsborg och östra Skaraborg

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Kommun och politik

  Idag lanserar Miljösamverkan Östra Skaraborg en ny uppdaterad webbplats för miljösituationen i Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde och Falköping. Miljöbarometern, som sidan heter, beskriver miljösituationen och utvecklingen utifrån lokala och nationella miljömål. Välkommen att följa miljöarbetet i Karlsborg och våra grannkommuner.

 • Föräldraskapsstöd för tonårsföräldrar

  | Kultur och fritid, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Välkommen till ABC - Alla barn i centrum och föräldrawebben. Här kan du som vårdnadshavare få råd och stöd kring vardagliga frågor som rör barn 13-19 år.

 • Senior Sport School - häng med på ett hälsoäventyr

  | Kultur och fritid, Vård, stöd och omsorg

  Är du 60+, bosatt i Karlsborgs kommun och vill vara med på ett ”hälsoäventyr”? Känner du att du vill komma ut och röra på dig lite och knyta kontakter? Då är Senior Sport School ett bra val för dig.

 • Budget- och skuldrådgivning samt skuldsanering

  | Vård, stöd och omsorg

  Just nu är det ett högt tryck på budget- och skuldrådgivningen och fr o m vecka 6 har vi kölista.

 • Sportlov!

  | Kultur och fritid, Utbildning och barnomsorg

  Under vecka 7 erbjuds lovaktiviteter för barn och ungdomar. Kultur- och Fritidsförvaltningen samordnar programmet. Information om fler aktiviteter kan tillkomma, så håll er uppdaterade!

 • Ny webbplats beskriver livet i Skaraborg

  | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Näringsliv och arbete

  Mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern, ligger ett landskap med täta skogar, öppna slätter och ståtliga platåberg. Här finns lugnet, pulsen, jobben, fritiden och platsen för allt du älskar. Nu lanseras en ny webbplats som berättar allt om Skaraborg.

 • Söker ny VD till bostads- och energibolagen

  | Näringsliv och arbete

  Karlsborgs Energi, Karlsborgs Värme, Karlsborg Energi Försäljning och Karlsborgsbostäder har en nyckelroll i att skapa rätt förutsättningar för kommunens fortsatta tillväxt. Nu söker man en ny VD som ska axla rollen i alla bolagen, driva processerna framåt och därigenom även ha en central roll i utvecklingen av Karlsborg.

 • Infartsskyltarna är avstängda delar av dagen

  | Kultur och fritid, Energi

  Som ett led i vårt arbete med att minska elförbrukningen är de digitala infartsskyltarna vid södra och norra infarterna avstängda delar av dagen.

 • Energisituationen – så här jobbar Karlsborgs kommun

  | Kommun och politik, Energi

  Som alla känner till är energisituationen hårt ansträngd och vi behöver gemensamt arbeta för att minska vår energiförbrukning. Karlsborgs kommun har jobbat med energibesparande åtgärder under flera år och ligger långt fram med åtgärder för att minska kommunens elförbrukning. Men det går alltid att göra mer.

 • Västra Götalandsregionen: Smittspridningen av Covid-19 ökar

  | Vård, stöd och omsorg, Stöd och hjälp, Vård och omsorg, Smittspridning, Myndigheternas information, Vaccination

  Covid-19, vanlig influensa och RS-virusinfektioner ökar i samhället och det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att minska spridningen. Därför är det bra om vi alla fortsätter att följa de råd som gällde tidigare, det vill säga att stanna hemma om en känner sig sjuk och att se till att ett fullgott vaccinationsskydd.

 • Smittspridningen - skyddsåtgärder i kommunens vård- och omsorgsverksamheterna

  | Vård, stöd och omsorg, Vård och omsorg, Smittspridning, Myndigheternas information, Vaccination

  Med anledning av att det förekommer smitta inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter behöver vi fortsatt arbeta utifrån särskilda smittskyddsrutiner. Det handlar bland annat om skyddsutrustning, regler för säkra besök samt provtagning vid misstänkt smitta.

 • Karlsborg - Årets tillväxtkommun i Västra Götalands län

  | Näringsliv och arbete

  I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Karlsborg i Västra Götalands län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Vårgårda respektive Mariestads kommuner.

 • Smittspridningen ökar - munskydd erbjuds på Haganäset

  | Vård, stöd och omsorg, Vård och omsorg, Smittspridning

  Med anledning av den ökande smittspridningen och för att skydda våra äldre erbjuder vi munskydd till dem som ska besöka Haganäsets äldreboende. Utöver det uppmanas alla att avstå från att besöka äldreboendet vid symtom på Covid-19. I övrigt råder inga besöksrestriktioner.

 • Resultat seniorenkät 2022

  | Kultur och fritid, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg

  Hur upplever seniorerna utbudet av de aktiviteter som finns i Karlsborg? För att få svaret på bland annat den frågan gjordes under 2022 en seniorenkät, där seniorerna i kommunen från 66 år och uppåt fick olika frågeställningar.

 • Ny e-tjänst för bygglov i kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg

  | Bygga, bo och miljö

  Nu kan företag och privatpersoner ansöka om bygglov och följa byggärenden digitalt. Måndagen den 21 november lanseras en ny e-tjänst, NovaBygg, i kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Det innebär att både företag och privatpersoner kan ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt.

 • Biblioteken har avvikande öppettider 16-17 november

  | Kultur och fritid

  Onsdag 16 november och torsdag 17 november har biblioteken i Karlsborg delvis avvikande öppettider.

 • Hunddagis får ny huvudman

  | Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete

  Från och med 1 januari kommer en ny huvudman att driva Hunddagiset 4 ben. Verksamheten kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och det finns många av spännande idéer om hur verksamheten ska utvecklas och få fler ben att stå på...

 • Elda på rätt sätt

  | Bygga, bo och miljö, Energi

  Det är populärt att installera ved- eller pelletspannor för att värma sin fastighet. Men ibland händer det att grannar störs av röken. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt. På miljoskaraborg.se får du råd och tips på vad du ska tänka på.

 • Spara energi - här får du tips och råd!

  | Bygga, bo och miljö, Energi

  Elpriserna är höga och det är många som oroar sig för de ökade kostnaderna. Om vi tillsammans anstränger oss för att minska vår energiförbrukning kan vi också på sikt förbättra situationen. Här får du vägledning, tips och råd om vad du själv kan göra för att spara energi.

 • Varje kilowattimme (kWh) räknas

  | Bygga, bo och miljö, Energi

  Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. På energimyndighetens webbsida hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

 • Vi bidrar till energibesparingen

  | Bygga, bo och miljö, Energi

  Som ett led i att spara energi släcker vi en tredjedel av gatlamporna i Karlsborgs kommun. Åtgärden är ett viktigt bidrag till samhällets gemensamma ansträngningar för att minska elförbrukningen och på så sätt förbättra energisituationen.

 • Din egen beredskap

  | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik

  Under vecka 39 kampanjades det lite extra kring den egna beredskapen, men det här är förstås något vi behöver tänka på alla andra veckor under året också. Om det händer någon allvarlig störning i vårt samhälle behöver vi alla hjälpas åt och om du själv är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har det svårast att klara sig själva.

 • Nu är visionen "Karlsborg 2035" antagen

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg, Vision 2035 - Allmänt

  Sedan våren 2021 har Karlsborgs kommun arbetat med att ta fram en ny vision och 26 september antogs den av kommunfullmäktige. Visionen sträcker sig fram till 2035 och ska vara utgångspunkten för den framtida planeringen både på kort och lång sikt.

 • Höstträffar

  | Vård, stöd och omsorg

  Känner du till vilka olika möjligheter det finns att resa kollektivt, såsom Närtrafik och Flextrafik? Vet du hur vanligt det är med fallolyckor och vad man kan göra för att förhindra sådana olyckor?

 • Karlsborgs bibliotek stängt 27 september

  | Kultur och fritid

  Tisdag 27 september är biblioteket stängt för planeringsdag. Även tidningsrummet är stängt. Onsdag 28 september är biblioteket öppet som vanligt igen.

 • Alla barn i centrum - Föräldraskapsstöd för tonårsföräldrar

  | Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Var med och delta i en forskningsstudie som genomförs av Karolinska Institutet om föräldraskapsstöd för tonårsföräldrar!

 • Häng med på ett hälsoäventyr!

  | Kultur och fritid

  20 september startar vi nästa omgång av "Senior Sport School". Häng på - det finns platser kvar!

 • Håll Sverige rent dagen 17 september

  | Näringsliv och arbete

  Lördag 17 september kan du göra skillnad! Det är nämligen world cleanup day tillika Håll Sverige Rent dagen. Anmäl dig som skräpplockare och gå ut och plocka skräp var du vill, hur du vill, med vem du vill och hur länge du vill!

 • Parkvägen - arbete pågår

  | Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande

  Under sensommaren och hösten 2022 pågår ett större arbete på Parkvägen i Norra skogen. Projektet är ett samarbete mellan gata- och parkenheten, VA-enheten och Karlsborgs energi (KEAB).

 • Medborgarundersökning 2022 - Gör din röst hörd

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  Under hösten 2022 genomför Statistiska centralbyrån (SCB) och Karlsborgs kommun en medborgarundersökning för att ta reda på vad invånarna tycker om Karlsborg. 1000 Karlsborgsbor har valts ut för att medverka i undersökningen.

 • Höjning av bostadstillägg och minimibelopp för äldre från 1 augusti 2022

  | Vård, stöd och omsorg

  Riksdagen har beslutat att bostadstillägget för personer över 65 år ska höjas och minimibeloppet som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen ska höjas.

 • Anhörigstödet bjuder in till studiecirkel – Lugn av naturen

  | Vård, stöd och omsorg

  Under höst- och vårterminen erbjuder anhörigstödet i Karlsborgs kommun möjligheten att medverka i en studiecirkel med fokus på stresshantering. Vi välkomnar dig som vårdar eller stöttar en familjemedlem, släkting, vän eller bekant, ung som gammal.

 • Sommaröppettider på biblioteken

  | Kultur och fritid

  Nu är sommaren här, och på biblioteken börjar vi med sommaröppettider. Under juni, juli och augusti är det lördagsstängt på Karlsborgs bibliotek. Mellan 27/6-21/8 har alla tre biblioteken sommaröppettider.

 • Bibliotekens öppettider midsommarhelgen

  | Kultur och fritid

  Midsommar närmar sig och då har biblioteken ändrade öppettider.

 • Sommarlov!

  | Kultur och fritid, Utbildning och barnomsorg

  Sommarlov! Sköna lediga dagar och massor av tid till att njuta, slappa och delta i aktiviteter. Här hittar du aktiviteter att fylla lovet med.

 • Pågående planarbete - Överby 1:30

  | Bygga, bo och miljö

  Planområdet är beläget i södra delen av Undenäs. Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för bostäder och caféverksamhet inom befintlig byggnad samt möjliggöra för allmän parkering. Planändringen syftar även till att validera befintlig bebyggelse i form av att ta bort prickmarkmark som inte får bebyggas, för del av mark som är bebyggd.

 • Angående Hunddagiset 4-ben och daglig verksamhet

  | Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg

  I en artikel i Skaraborgs Allehanda (SLA) den 18 maj angående Hunddagiset 4-ben och daglig verksamhet uttrycks oro och kritik kring kommunens information och hantering i samband med socialnämndens beslut om hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. Här är kommunens redogörelse av bakgrunden till beslutet samt hur det kommer att hanteras framåt.

 • Nya regler för trafik och parkering på kanalholmen

  | Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande

  Som ett led i att höja trivseln och skapa en lugn och säker trafikmiljö på västra kanalholmen har byggnadsnämnden i Karlsborgs kommun beslutat om nya trafikföreskrifter för området.

 • Seniorenkät

  | Vård, stöd och omsorg

  Under vecka 16–17 kommer alla som är 66 år och äldre i Karlsborgs kommun få en seniorenkät i sin brevlåda.

 • Valborg - tips till dig som tonårsförälder

  | Kultur och fritid, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Valborg är en festlig högtid som dessvärre också innebär risk för hög alkoholkonsumtion bland ungdomar. Vi vuxna har ansvar att se till att barn och tonåringar inte får tillgång till alkohol.

 • Servicetjänster för äldre är igång med nytt telefonnummer

  | Kultur och fritid, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete

 • Seniorernas dag

  | Vård, stöd och omsorg

  Välkommen till Seniorernas dag torsdag 7 april.

 • Feriepraktik 2022

  | Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete

  Ansökan till årets feriepraktik är öppen hela mars månad för ungdomar 15-17 år.

 • Karlsborgs kommun förbereder akut boende för flyktingar

  | Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg

  Den snabba ökningen av människor från Ukraina som nu söker sig till Sverige gör att Migrationsverket är i stort behov av fler bostadsplatser. Tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland har Karlsborgs kommun därför uppmanats att ta fram tillfälliga, akuta boenden för flyktingar.

 • AME startar ny grupp för arbetssökande

  | Näringsliv och arbete

  7Tjugo handlar om att sätta personlig utveckling i fokus – nu startar arbetsmarknadsenheten nya grupper! Den första gruppen som träffats kontinuerligt 12 gånger är väldigt nöjda och upplever att det varit en stor källa till både skratt och nya insikter.

 • Vi visar vårt stöd

  | Kommun och politik

  Med anledning av den svåra situationen i Ukraina vill vi i Karlsborgs kommun visa vårt stöd. Våra tankar går till den Ukrainska befolkningen samtidigt som vi vill stå upp för vår demokratiska värdegrund, de mänskliga fri- och rättigheterna och den Europeiska säkerhetsordningen.

 • Medborgarlöfte för ett tryggare Karlsborg

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  Karlsborgs kommun och Polisen samverkar på olika sätt för att göra Karlsborg till en trygg och säker plats att besöka, leva och verka i. En viktig del i den samverkan är det som kallas medborgarlöfte till kommunens invånare.

 • Visionsarbetet - Nu går vi in i nästa fas

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  Under hösten 2021 har vi hämtat in underlag till vår nya vision "Karlsborg 2035". Tack alla ni som bidrog med kloka och inspirerande tankar och idéer om hur ni vill ha vårt Karlsborg i framtiden!

 • Individ- och familjeomsorgen har ändrade öppettider 23 och 29 december

  | Vård, stöd och omsorg

  Den 23 och 29 december stänger individ- och familjeomsorgen klockan 15:00.

 • Bibliotekens julöppettider

  | Kultur och fritid

  Under jul- och nyårshelgerna kommer biblioteken i Karlsborg ha avvikande öppettider.

 • Filmpremiär digitala studiebesök

  | Näringsliv och arbete

  Filmpremiär för Digitala studiebesök med bubbel och popcorn i Carl Johanskolans Aula och klassrum. Företagare, arbetssökande, elever, politiker och tjänstepersoner från kommunen hade bjudits in för få information och se ett urval av de filmer som spelats in under lite festliga former.

 • Scenen är din! – film och bilder från dagen

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Utbildning och barnomsorg, Vision 2035 - Allmänt

  Som en del i kommunens visionsarbete gick eventet ”Scenen är din!” av stapeln lördagen 23 oktober. Här kan du läsa om, se film och bilder från dagen.

 • Karlsborg klättrar i skolrankning

  | Bygga, bo och miljö, Kommun och politik, Utbildning och barnomsorg

  I årets undersökning ”Bästa skolkommun” har Karlsborgs kommun klättrat från plats 145 till plats 15 i Sverige. Undersökningen baseras på flera olika kriterier som exempelvis resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet och genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

 • Karlsborgsföretag på Elmia Subcontractor i Jönköping

  | Näringsliv och arbete

  Elmia Subcontractor är tillbaka. Mässan som kallas för tillverkningsindustrins starkaste arena har haft en ofrivillig paus under 2020 men är nu äntligen tillbaka i Jönköping. Vi var länge osäkra på om det skulle bli någon mässa i år men efter att vi fick besked från arrangören om att mässan kunde genomföras på ett säkert och tryggt sätt så fanns det inga tveksamheter om att företagarna från Karlsborg skulle delta.

 • Tack alla ni som medverkade i Medborgarundersökningen!

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  Årets medborgarundersökning är genomförd och den 3 november var sista svarsdag. Tack alla ni som medverkade!

 • Servicetjänster för pensionärer åter igång

  | Näringsliv och arbete

  Servicetjänster eller Fixarmalte som det också kallas handlar om enklare tjänster för pensionärer med avsikt att förhindra fallolyckor i hemmet. Under pandemin har dessa tjänster av förklarliga skäl pausat men nu startar den verksamheten återigen upp efter pandemin.

 • Föreläsningen med Mark Levengood - när skickade du din anmälan?

  | Kultur och fritid, Kommun och politik

  Med anledning av driftstörningar på vår webbplats finns det en risk för att anmälningar som skickades 26 okt och 27 okt till föreläsningen med Mark Levengood inte har registrerats hos oss.

 • Biblioteket har avvikande öppettider under Allhelgonahelgen

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Under Allhelgonahelgen har Karlsborgs bibliotek ändrade öppettider. Fredag 5 november 12-15. Tidningsrum 9-15. Lördag 6 november Alla helgons dag STÄNGT.

 • Höstlov 2021

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Utbildning och barnomsorg

  Snart är det dags för lov. I år finns inget programblad som delas ut. Klicka på rubriken för att komma till höstlovssidan. Sidan uppdateras löpande.

 • SMHI inför nytt system för vädervarningar

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Näringsliv och arbete

  Under senare delen av hösten 2021 (oktober-november) planerar SMHI att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. Planerat datum för övergången till det förnyade vädervarningssystemet är den 26 oktober 2021. Skulle det vara ett komplicerat väderläge den 26 oktober finns två primära reservdatum; 28 oktober och 2 november.

 • Eljusspåret i Norra skogen tänds kl. 20.00 på fredag

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid

  Med anledning av att föreningen SOK Träff avslutar orienteringssäsongen fredag 22 oktober med mörkerorientering i skogarna runt elljusspåret i Norra skogen kommer det att tändas kl. 20.00.

 • Premiär för Digitala studiebesök

  | Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg

  Nu är det äntligen premiär för den första filmen i en serie av Digitala studiebesök på olika arbetsplatser runtom i kommunen. Först ut av de 10 filmerna som är tänkta att öka kunskapen om vår lokala arbetsmarknad är Mölltorps gjuteri. Filmerna har möjliggjorts med hjälp av medel från DUA som betyder delegationen för unga i arbete.

 • Mark Levengood - Gratis föreläsning för Karlsborgs invånare

  | Kultur och fritid, Kommun och politik

  Onsdag 17 november gästar Mark Levengood Karlsborg! Med humor, varmt hjärta och finess resonerar han kring hur vi människor tar oss an och betraktar livet i en föränderlig värld.

 • Glädjens vecka i Undenäs

  | Kultur och fritid, Kommun och politik, Vision 2035 - Allmänt

  Med fokus på värdeordet "glädje" stannar visionsresan i Undenäs vecka 45. Vi ser fram emot tre aktiva dagar på och runt Undenäsgården.

 • Scenen är din! - En upplevelse i mångfaldens, glädjens och modets tecken

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Kommun och politik, Vision 2035 - Allmänt

  Visionsresan landar i Forsvik! Lördag 23 oktober fylls Gjuteriet på Forsviks bruk med talangfulla människor, spännande mat, konst och fordon.

 • Intressant kväll på Bio Casablanca

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg, Vision 2035 - Allmänt

  Visionsarbetet hade under tisdagskvällen fokus på värdeorden "mod" och "delaktighet" och vad kan då passa bättre än en politisk frågestund? Engagerade invånare hade lämnat in intressanta frågor i förväg som våra folkvalda politiker ägnade kvällen åt att svara på inför en publik på cirka 20 personer.

 • Politisk frågestund - Ställ frågor till våra politiker!

  | Kommun och politik, Vision 2035 - Allmänt

  Som en del i visionsarbetet "Karlsborg 2035" ordnar vi nu en politiskt frågestund där du får möjlighet att vara delaktig genom att ställa dina frågor och funderingar till våra partier som sitter i Karlsborgs kommunfullmäktige.

 • Karlsborg topp 5 i Sverige på att plocka skräp!

  | Näringsliv och arbete

  Lördagen genomfördes Håll Sverige Rent dagen runtom i Sverige. Karlsborg uppmanade alla att anmäla sig till dagen på olika sätt. Under dagen bemannades två stationer med politiker och tjänstemän från kommunen för att dela ut skräppåsar och prata vision 2035 och samla in förslag. Man kunde även samtala med tre killar som kör EPA-traktor.

 • Nu kör vi igång vårt visionsarbete "Karlsborg 2035"!

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg, Näringsliv och arbete, Utbildning och barnomsorg, Vision 2035 - Allmänt

  Karlsborgs kommun har satt igång arbetet med en ny vision som ska ersätta den tidigare "Vision 2020". Den nya visionen ska vara vår vägvisare in i framtiden och kommer att sträcka sig till år 2035 och heter därför "Karlsborg 2035".

 • Karlsborg plockar skräp 18 september

  | Näringsliv och arbete, Vision 2035 - Allmänt

  Var med och gör skillnad! Lördagen den 18 september är det Håll Sverige Rent dagen i hela Sverige. Karlsborg uppmanar både boende och besökare att inte gå förbi skräp. 10-13 finns det representanter från kommunen på plats för att ge tips, svara på frågor och höra vad du tycker är viktigt när det gäller hållbarhet över en kopp kaffe!