Nyheter

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Filtrera
 • Vi spolar vattenledningarna

  | Bygga, bo och miljö

  Under veckorna 40-42 spolar vi ledningsnätet i Karlsborg, Hanken, Svanvik, Forsvik och Mölltorp.

 • Lära-känna-samtal med hjälp av jobbnycklar

  | Näringsliv och arbete

  AME genomför just nu samtal med personer som har behov av ekonomiskt bistånd. Detta för att kartlägga behov och planera för insatser på individ- och gruppnivå. Samtalen är öppna men får struktur från 6 olika jobbnycklar. Det samlade intrycket att det finns en oerhörd kompetens och drivkraft inom gruppen.

 • Ny lärplattform Vklass

  | Huvudwebb, Utbildning och barnomsorg

  Från och med höstterminen 2019 används Vklass för förskolor, fritidshem och skolor i Karlsborgs kommun. Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra.

 • Arbetsmarknadsenheten använder jobbnycklar

  | Näringsliv och arbete

  Vi använder oss av jobbnycklar som ett verktyg. Det hjälper till att lyfta fram resurser, kartlägga, planera och prioritera utifrån individuella förutsättningar och viss mån också mäta förflyttning närmare ett arbete.

 • Avbrott i telefonin 11 september

  | Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Trafik, vägar och resande, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Med anledning av tekniskt underhåll kommer det att vara ett kortare avbrott i kommunens telefonförbindelse onsdag 11 september.

 • Överförmyndaren söker fler ställföreträdare

  | Vård, stöd och omsorg

  Vill du göra en viktig insats för en medmänniska och känner att uppdraget som ställföreträdare passar dig? Vi ser i så fall fram emot att få in din intresseanmälan.

 • Konstpromenad i Karlsborg

  | Huvudwebb, Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Kommun och politik

  Möt lokala konstnärer på din väg från fästningen till kanalen. 21-22 september kl.10-16. Karta och info kommer finnas på Konferenscenter, Infocenter och hos utställarna. Välkommen!

 • Utställning Eva Östberg

  | Huvudwebb, Bygga, bo och miljö, Kultur och fritid, Kommun och politik, Vård, stöd och omsorg

  Utställning i Kulturstugan av Eva Östberg, som visar grafik, skulptur och måleri. 21-22 september öppet kl.10-16, en del av konstpromenaden. Välkomna!

 • Samråd detaljplan Forsviks camping

  | Bygga, bo och miljö

  Samrådshandlingar gällande detaljplan för Forsvik 5:181, Forsviks Camping (Strömsnäs), finns under samrådstiden 2019-09-06 - 2019-09-27 tillgängliga under kontorstid på plan- och byggenheten i Karlsborgs kommunhus samt under öppettiderna på Karlsborgs bibliotek. Handlingarna finns även på www.karlsborg.se. Handlingarna har även skickats ut till berörda.

 • Ny grupp med spädbarnsmassage

  | Huvudwebb, Vård, stöd och omsorg, Utbildning och barnomsorg

  Nu startar vi upp en ny grupp med spädbarnsmassage! Välkommen till en mysig stund med era små!